Show simple item record

Analysis of a Forging Process of the Jaw Turnout Lock Hook

dc.contributor.advisorŘiháček, Jancs
dc.contributor.authorBarták, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:34Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBARTÁK, J. Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other123960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191637
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací procesu kování háku čelisťového výměnového závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách, který je kován z oceli jakosti 13 240. Při současné výrobě háku ve společnosti Královopolská kovárna s.r.o. dochází ke vzniku defektu v podobě přeložky na vnitřní straně jeho zahnuté části. Na základě vytvořené numerické simulace současného stavu, za pomoci simulačního programu Simufact Forming, jsou v práci stanoveny podmínky vzniku přeložky. Následně jsou vytvořeny úpravy založené na literární studii této problematiky, jako jsou změna velikosti polotovaru, geometrie tvaru předkovku, ohýbacího nástroje a kovacích zápustek. Provedené objemové a geometrické úpravy jsou ověřeny za použití simulace v softwaru, v nichž se již zmiňovaná přeložka neobjevovala.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on optimalization of jaw turnout lock hook forging process which is used in rail transport and is forged from steel of 13 240 grade. Production process of the hook, that is being used in Královopolská kovárna s.r.o. company now, leads to fold defect in the inner side of curved part formation. Conditions of the folds formation were defined using the numeric simulation of this process in Simufact Forming software. After that improvements such as change of semi-finished product size, change of geometry of ancestor shape, bending tools and forging die were made according to linear study of this problematics. These volumetric and geometric changes were verified using the simulation in software and relocation defect did not appear.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocel 13 240cs
dc.subjectvolné kovánícs
dc.subjectohybcs
dc.subjectzápustkové kovánícs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subject13 240 steelen
dc.subjectopen die forgingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectclosed die formingen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.titleAnalýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěrucs
dc.title.alternativeAnalysis of a Forging Process of the Jaw Turnout Lock Hooken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:25cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid123960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:37en
sync.item.modts2021.11.12 11:29:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtroner, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jak byla stanovena hodnota rychlosti přetvoření? (zodpověděl) 2. Jaký jiný stroj lze použít při výrobě zadané součásti? (zodpověděl) 3. Bylo provedeno ekonomické hodnocení nového návrhu výroby? (zodpověděl) 4. Pokud by zatekl přebytečný kov do dosedacích ploch, jaké následky by to mělo? (zodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record