Show simple item record

Production of gearbox components

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorJakubec, Thomascs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:58:51Z
dc.date.available2020-07-15T06:58:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJAKUBEC, T. Výroba převodového soukolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191781
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výrobou převodového soukolí jednostupňové převodovky, tedy výrobou pastorku, hnaného hřídele a ozubeného kola pro kusovou výrobu. Nejdříve je řešena konstrukce převodovky, volba polotovaru a materiálu pro vyráběné součásti. Následuje výpočetní rozbor ozubení, volba strojů, nástrojů a měřidel. Dále je vypracován výrobní postup s pracovními návodkami pro jednotlivé operace a z nich provedené ekonomické zhodnocení. Na závěr je uvedena výroba součásti.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the production of a gear pair for the single speed gearbox. The projected piece production contains the making of the pinion gear; driven shaft and gear wheel. Initially the desired material and the gearbox and gears design are projected. Secondly the calculation of gearing is mathematically proven and the appropriate machining modality including measuring devices is selected. Thirdly the manufacturing procedures of each gearbox parts are optimized and the manufacturing manual is written. Finally the realization of the function unit production is documenteden
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozubené kolocs
dc.subjecthřídelcs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectgear wheelen
dc.subjectshaften
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectgearboxen
dc.titleVýroba převodového soukolícs
dc.title.alternativeProduction of gearbox componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:27cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:04:49en
sync.item.modts2021.11.12 08:20:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Alešcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak upínáte danou součást? částečně zodpovězeno 2. Jak se uvádí označování materiálů? částečně zodpovězeno 3. Jak se provádí cementování? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record