Show simple item record

Analysis of mold cooling on tool life of forming tools

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorBambušek, Martincs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:58:55Z
dc.date.available2020-07-15T06:58:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBAMBUŠEK, M. Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191799
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je rozbor možností zvyšování trvanlivosti tvářecích nástrojů. Do těchto možností je zahrnuta volba nových materiálů, povlakování, tepelné zpracování, chemicko-tepelné zpracování a chlazení nástroje. Experimentální část analyzuje vliv chlazení tvářecího nástroje stlačeným vzduchem. Tento způsob chlazení je dále porovnáván s jinou metodou chlazení, a to konformním chlazením kapalinou, a také s nechlazeným nástrojem.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is to analyze the possibilities of increasing the durability of forming tools. These options include choice of new materials, coating, heat treatment, chemical-thermal treatment and tool cooling. The experimental part analyzes the effect of cooling the forming tool with compressed air. This is further compared to another method of cooling, namely conformal liquid cooling, and also with an uncooled tool.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzvýšení trvanlivostics
dc.subjectvliv chlazení na trvanlivost nástrojecs
dc.subjecttváření za teplacs
dc.subjectpřenos teplacs
dc.subjectincrease of durabilityen
dc.subjectinfluence of cooling on tool lifeen
dc.subjecthot formingen
dc.subjectheat transferen
dc.titleAnalýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojůcs
dc.title.alternativeAnalysis of mold cooling on tool life of forming toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:28cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:14en
sync.item.modts2021.11.10 13:40:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Započítal jste do úspor i konstukci nástroje s ohledem na chlazení? zodpovězeno 2. Jaké bylo teplotní zpracování dané oceli? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record