Show simple item record

Design of the construction semi-trailer

dc.contributor.advisorKašpárek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFejta, Josefcs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:59:26Z
dc.date.available2020-07-15T06:59:26Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFEJTA, J. Návrh konstrukce stavebního návěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191835
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem traktorového stavebního návěsu a následnou pevnostní kontrolou jeho vanové korby. První část práce je věnována rešerši obdobných konstrukčních řešení a obsahuje rovněž shrnutí legislativních požadavků vztahujících se k tomuto zařízení. Následně je popsáno konstrukční provedení návěsu a zátěžné stavy. Dle těchto stavů je provedena pevnostní kontrola, která je v závěrečné části zhodnocena. Součástí práce je rovněž částečná výkresová dokumentace. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with a design of a tractor earthmoving tipper and a stress analysis of its bath body. The first part contains an overview of similar construction solutions and a summary of related legislative requirements. Next part is followed up by a description of the tipper and its load conditions. The main part is focused on a stress analysis itself. Achieved results are evaluated at the end of this thesis. A partial technical documentation is also part of this work. This thesis was created in cooperation with company ZDT Nové Veselí.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební návěscs
dc.subjecttraktorový návěscs
dc.subjectvanová korbacs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectEarth moving tipperen
dc.subjecttractor tipperen
dc.subjectbath bodyen
dc.subjectstress analysisen
dc.titleNávrh konstrukce stavebního návěsucs
dc.title.alternativeDesign of the construction semi-traileren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:26cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:22:31en
sync.item.modts2021.11.12 15:06:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMolva, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Proč je absence vázaného kroucení? nezodpovězeno 2) Je zohledněna změna těžiště a dynamika této změny? zodpovězeno 3) Zatěžovací stavy předmětného přívěsu (statické, dynamické), rozložení hmotnosti. zodpovězeno 4) Jsou setrvačné síly při pevnostní kontrole dostatečné při prudkém zabrzdění? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record