Show simple item record

Laboratory device with temperature control

dc.contributor.advisorNěmec, Zdeněkcs
dc.contributor.authorTelecký, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:59:28Z
dc.date.available2020-07-15T06:59:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTELECKÝ, J. Laboratorní úloha s regulací teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124510cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191844
dc.description.abstractTato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena regulovaná soustava, kterou je nutno správně nastavit. Pomocí identifikace soustavy a známých postupů jsou sestaveny vzorové ukázky, jak regulátor co nejlépe nastavit. Výsledkem je ukázková laboratorní úloha, kterou si mohou studenti automatizace vyzkoušet a získat zkušenosti s metodami nastavování regulátoru.cs
dc.description.abstractThis work deals with regulation and procedures that can be used for this. The theoretical part therefore presents the basic concepts of automation and controllers. The main part is the practical part. The purchased system consists of a regulated system, which must be set up correctly. Using system identification and known procedures, sample examples of how to best set the controller are compiled. The result is a sample laboratory task that automation students can try and gain experience with methods of setting up the controller.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegulace teplotycs
dc.subjectlaboratorní úlohacs
dc.subjectJUMO diraTRON 108cs
dc.subjecttopenícs
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectpřechodová charakteristikacs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectPSDcs
dc.subjectimpulsní řízenícs
dc.subjectTemperature controlen
dc.subjectlaboratory tasken
dc.subjectJUMO diraTRON 108en
dc.subjectheatingen
dc.subjectcoolingen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectstep responseen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectPSDen
dc.subjectpulse controlen
dc.titleLaboratorní úloha s regulací teplotycs
dc.title.alternativeLaboratory device with temperature controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:26cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124510en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:59:28en
sync.item.modts2020.07.15 08:17:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠkrabánek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent odprezenoval hlavní výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: Inflexní bod charakteristiky. Chladiče pro odvod tepla, jejich velikost.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record