Show simple item record

Portable water pico turbine design, production and basic parameters verifying

dc.contributor.advisorŠtigler, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTománek, Ladislavcs
dc.date.accessioned2020-07-15T06:59:30Z
dc.date.available2020-07-15T06:59:30Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTOMÁNEK, L. Návrh konstrukce, výroba a ověření základních parametrů mobilní vodní piko turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191852
dc.description.abstractCíl této diplomové práce je navrhnout, vyrobit a změřit charakteristiky mobilní vodní piko turbíny. Přesněji se jedná o experimentální konstrukci mlýnského kola. V první části této práce je popsána konstrukce a výroba turbíny. Tato část se především zaměřuje na konstrukci mlýnských kol s různými velikostmi korečků a na trysku přivádějící vodu do turbíny. Součástí práce je také CFD simulace tlakové ztráty trysky. Druhá část je zaměřena na zpracování dat, která byla naměřena v laboratoři, včetně určení nejistot. Měření bylo prováděno pro různá nastavení turbíny jako průtok, otáčky, různé tvary kol a různé polohy trysky přivádějící vodu na kolo. Výsledkem experimentu jsou charakteristiky potenciálního, maximálního výkonu a účinnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to design, manufacture and measure the characteristics of a mobile water pico turbine. More precisely, it is an experimental construction of a mill wheel. The first part of this document is describing the design and manufacture of the turbine. This part focuses mainly on the construction of water wheels with different sizes of buckets and on the nozzle supplying water to the turbine. There is also a CFD simulation of pressure loss of nozzle. The second part of the thesis is focused on the processing of data that were measured in the laboratory, including the determination of uncertainties. The measurements were performed for different turbine settings such as flow, speed, different wheel shapes and different positions of the nozzle distributing water to the wheel. For individual turbine settings are created characteristics, from which maximum powers and maximum efficiencies parameters are determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmlýnské kolocs
dc.subjectpiko turbínacs
dc.subjectvodní kolocs
dc.subjectwater wheelen
dc.subjectpico turbineen
dc.subjectlow head turbineen
dc.subjectmill wheelen
dc.titleNávrh konstrukce, výroba a ověření základních parametrů mobilní vodní piko turbínycs
dc.title.alternativePortable water pico turbine design, production and basic parameters verifyingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-07:35:27cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.15 08:59:30en
sync.item.modts2020.07.15 08:19:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHaluza, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce v časovém limitu přibližně 15 minut. Následovaly posudky vedoucího a oponenta. Součástí oponentského posudky byly položeny doplňující otázky, na které student odpověděl. Předseda poděkoval za prezentaci a otevřel rozpravu o diplomové práci pro všechny členy komise. Student v rozpravě správně reagoval na dílčí otázky členů komise. Po vyčerpání všech otázek byla obhajoba ukončena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record