Show simple item record

Analysis of factors influencing gas microturbine operation

dc.contributor.advisorKonečná, Evacs
dc.contributor.authorKostrhounová, Petracs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:49Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOSTRHOUNOVÁ, P. Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other123746cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191914
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla a přehled hlavních výrobců zařízení na současném trhu. Teoretická část práce na základě rešerše odborných studií shrnuje vybrané faktory, které ovlivňují elektrickou účinnost plynové mikroturbíny, konkrétně se jedná o teplotu a relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a parametry různých druhů paliva. V poslední části se práce zaměřuje na konkrétní provoz plynové mikroturbíny Capstone C30. Jsou analyzována data z experimentálních měření a je z nich určena elektrická účinnost, která je srovnána s teoretickými předpoklady. Na závěr je diskutován vliv změřených parametrů na elektrickou účinnost zařízení a navrhnut ideální průběh experimentu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the assessment of operating parameters of a gas microturbine. The first part covers the gas microturbine, its function and individual structural components. It also describes the possible use in combined heat and power generation and an overview of main manufacturers in the current market. The theoretical part of the work, based on a search of professional studies, summarizes selected factors influencing the efficiency of the gas microturbine, namely temperature and relative humidity, atmospheric pressure and parameters of various types of fuel. In the last part, the work focuses on the specific operation of the gas microturbine Capstone C30. Data from experimental measurements are analysed and the electrical efficiency is determined from them, which is compared with theoretical assumptions. Finally, the influence of the measured parameters on the electrical efficiency of the microturbine is discussed and the ideal course of the experiment is proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplynová mikroturbínacs
dc.subjectelektrická účinnostcs
dc.subjectokolní podmínkycs
dc.subjectteplota zemního plynucs
dc.subjectCapstone C30cs
dc.subjectgas microturbineen
dc.subjectelectrical efficiencyen
dc.subjectambient conditionsen
dc.subjectnatural gas temperatureen
dc.subjectCapstone C30en
dc.titleAnalýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbínycs
dc.title.alternativeAnalysis of factors influencing gas microturbine operationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-14:00:15cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123746en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:22en
sync.item.modts2021.11.23 00:03:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMáša, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala bakalářskou práci, která se zabývá faktory ovllivňujícími provoz plynové mikroturbíny. Byla představena plynová mikroturbína, její hlavní charakteristiky a princip fungování. Studentka popsala jednotlivé faktory, které ovlivňují provoz a účinnost mikrturbíny. To jsou okolní teplota, tlak, vlhkost vzduchu a složení paliva. Následně byly uvedeny a vysvětleny výsledky výpočtové části práce, která čerpala z archivních dat. Ty byly porovnány s výsledky literární rešerše, v neposlední řadě byl navržen experiment, který by doplnil poznatky a zpřesnil výsledky. Studentka po prezentaci bakalářské práce odpověděla na doplňující otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record