Show simple item record

Electric drives in commercial vehicles and buses

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorBahenský, Štěpáncs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:51Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBAHENSKÝ, Š. Elektropohony v užitkových vozidlech a autobusech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124116cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191920
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na elektrické a hybridní pohony, které se využívají v užitkových vozech a autobusech. Podle toho je práce rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje čistě elektrickým pohonům a jejím základním komponentům. V podkapitolách jsou popsány jednak jednotlivé druhy motorů, které se nejčastěji využívají, ale také vlastnosti a technologie baterií. Druhá část pojednává o hybridních technologiích, rozdělení podle uspořádání součástí ve vozidlech, výhody a nevýhody těchto řešení. Pozornost je věnovaná i možnostem řešení bateriových systémů. Na konci obou částí jsou uvedeny příklady užitkových vozů a autobusů s příslušnou motorizací, jejich srovnání s konkurenčními modely a výčet vybraných technických parametrů. Závěrečná kapitola shrnuje, jakým směrem se nyní trh v této oblasti ubírá a další možný vývoj v budoucnu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on electric and hybrid powertrains, which are used in utility vehicles and buses. According to this bachelor thesis is divided into two main parts. The first part deals with pure electric drives and its basic components. The subchapters describe various types of engines that are commonly used, but also the features and technologies of batteries. The second part deals with hybrid technologies, division according to the arrangement of components in vehicles, advantages and disadvantages of these solutions. Attention is also paid to the possibilities of battery systems. At the end of both parts, there are examples of commercial vehicles and buses with appropriate motorization, their comparison with competing models and a list of chosen technical parameters. The final chapter summarizes the current direction of the market and its further possible development in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektropohoncs
dc.subjecthybridcs
dc.subjectelektromotorcs
dc.subjectbateriecs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectužitkový vůzcs
dc.subjectautobuscs
dc.subjectElectric driveen
dc.subjecthybriden
dc.subjectelectric motoren
dc.subjectbatteryen
dc.subjectcapacityen
dc.subjectutility caren
dc.subjectbusen
dc.titleElektropohony v užitkových vozidlech a autobusechcs
dc.title.alternativeElectric drives in commercial vehicles and busesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-08:39:10cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124116en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:01:09en
sync.item.modts2021.11.08 13:10:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaplan, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Bylo z provedené rešerše zjištěno i využití palivových článků u těchto typů vozidel? - ZODPOVĚDĚL Jak se jeví celkové emise spojené s výrobou a provozem elektrických vozidel v porovnání s konvenčními nebo hybridními. - ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jak je řešen pohon u zmíněného autobusu TriBus? - ZODPOVĚDĚL Proč nejsou u elektropohonů běžně využívané převodovky jako u vozidel se spalovacími motory? - ZODPOVĚDĚL Jak funguje měnič používaný pro napájení asynchronního motoru? Jakým způsobem jsou řízeny spínací tranzistory u tohoto měniče? - ZODPOVĚDĚL Proč jsou u autobusu baterie umístěné na střeše, jaký je k tomu důvod? - ZODPOVĚDĚL Co je to reluktance? - ZODPOVĚDĚLcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record