Show simple item record

Possibilities of analytical solution of the transport tasks for material flow

dc.contributor.advisorKašpárek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorChaloupka, Michalcs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:55Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCHALOUPKA, M. Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124550cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191939
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje možností využití metod lineárního programování v dopravních úlohách. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje podstatě lineárního programování, pomocí kterého lze řešit celou řadu optimalizačních úloh, v této práci jsou stěžejní dopravní úlohy. Druhá část se zabývá porovnáním metod optimalizace dopravních úloh. Cílem této práce je vyhodnotit nejvhodnější metodu, která může najít uplatnění v podnikové praxi. Pomocí metod lineárního programování budou nalezeny výchozí řešení úloh ke zjištění množství a vynaložených nákladů při distribuci zboží od dodavatelů k odběratelům. Poté budou nalezena optimální řešení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the possibility of using linear programming methods in transport tasks. The work consists of two parts. The first part deals with the essence of linear programming, which can be used to solve a number of optimization problems, in this work are the key transport problems. The second part deals with the comparison of methods for optimizing transport tasks. The aim of this work is to evaluate the most suitable method that can find application in business practice. Using the methods of linear programming, initial solutions to tasks will be found to determine the quantity and cost incurred in the distribution of goods from suppliers to customers. Then optimal solutions will be found.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdopravní úlohycs
dc.subjectmetoda severozápadního rohucs
dc.subjectindexní metodacs
dc.subjectVogelova aproximační metodacs
dc.subjecttransport tasksen
dc.subjectnorthwest corner methoden
dc.subjectindex methoden
dc.subjectVogel approximation methoden
dc.titleMožnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového tokucs
dc.title.alternativePossibilities of analytical solution of the transport tasks for material flowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-20-10:21:04cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124550en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:06en
sync.item.modts2021.11.08 12:31:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHloska, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Optimalizace tras mezi dodavateli a odběrateli - přeprava. zodpovězeno 2) Existuje SW zabývající se tímto problémem v komerční sféře? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record