Show simple item record

Ignition engine emissions

dc.contributor.advisorKaplan, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSemela, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSEMELA, L. Emise zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191944
dc.description.abstractTato práce se zabývá emisemi zážehových motorů. Na úvod je čtenář seznámen s historií a dozví se, proč je důležité tuto problematiku řešit. Dále je zde vysvětlen pojem emise, popsáno jeho chemické složení, vliv na životní prostředí a lidský organismus. Zmíněn je také princip měření. Výklad pokračuje platnou legislativou v Evropské unii. Práce je zakončena informacemi o dodatečné úpravě emisí a kapitolou, která nastiňuje vyhlídky automobilů do budoucna s ohledem na životní prostředí.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with emissions of ignition engines. The introduction acquaints the reader with the history and lays out the reasons why it is a crucial topic to be dealt with. Furthermore, the term emission is being explained as well as the description of its chemical composition, the impact on the environment and human organism. The method of measuring is also mentioned in this thesis. Then the explanation continues with European Union’s current legislation. The whole thesis is concluded with information on the additional modification of emissions and chapter that outlines the future of automobiles regarding the environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzážehový motorcs
dc.subjectemisecs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectkatalyzátorcs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjectelektromobilcs
dc.subjectignition engineen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectcombustionen
dc.subjectrisksen
dc.subjectcatalytic converteren
dc.subjectcarbone dioxiden
dc.subjectelectric caren
dc.titleEmise zážehových motorůcs
dc.title.alternativeIgnition engine emissionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-14:58:47cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:09:57en
sync.item.modts2021.11.12 15:40:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePíštěk, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Uveďte, stručně, jaká je Vaše představa měření a vyhodnocování získaných výsledků při stanovování, zda automobil produkuje na 1 km méně škodlivin, než povoluje legislativa. Zodpovězeno 2. Charakterizujte emise označované zkratkou PM, uveďte, v čem spočívá jejich škodlivost. Zodpovězeno 3. Jak je omezováno množství olova, síry, kadmia ve výfukových plynech automobilů? Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Jaké znáte další emise spalovacího motoru. Zodpovězeno 2. Doplňte uvedené hodnoty emisí vyprodukovanách dopravou. Částečně zodpovězeno 3. Uveďte přínosy práce a její specifika oproti předešlým pracem. Částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record