Show simple item record

Technical requirements for an industrial testing laboratory room

dc.contributor.advisorHarčarík, Matejcs
dc.contributor.authorPrchalová, Michaelacs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPRCHALOVÁ, M. Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124665cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191946
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na plánování a návrh průmyslové metrologické laboratoře. Hlavním cílem práce byl systémový rozbor požadavků na prostory zkušební laboratoře. Dalším cílem bylo popsat a vyhodnotit současný stav stávající laboratoře v návaznosti na systémový rozbor a rešerši obecných požadavků, a sestavit doporučení pro praxi. Na základě rešerše a srovnání se současným stavem laboratoře byl vytvořen checklist požadavků, které by měly být zohledněny při plánování takovéto laboratoře.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the planning and design of an industrial metrology laboratory. The main goal of the work was a system analysis of the requirements for the testing laboratory. Another goal was to describe and evaluate the current state of the existing laboratory in connection with the search for general requirements, and to compile recommendations for practice. Based on the search and comparison with the current state of the laboratory, a checklist of requirements, which should be taken into account when planning such a laboratory, was created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávrh průmyslové laboratořecs
dc.subjectTechnické parametry laboratoří.cs
dc.subjectIndustrial laboratory designen
dc.subjectTechnical parameters of laboratories.en
dc.titleTechnické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratořecs
dc.title.alternativeTechnical requirements for an industrial testing laboratory roomen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-15:21:14cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124665en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:09:13en
sync.item.modts2021.11.12 13:11:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJankových, Róbertcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře“. Studentka odpověděla bez zaváhání a velmi podrobně na otázky oponenta se všemi náležitostmi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record