Show simple item record

Requirements for accreditation of a testing laboratory

dc.contributor.advisorHarčarík, Matejcs
dc.contributor.authorKallerová, Barboracs
dc.date.accessioned2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.available2020-07-16T07:59:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKALLEROVÁ, B. Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191947
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá podmínkami, které je nutné splnit pro akreditaci zkušební laboratoře sloužící k posuzování shody výrobku s geometrickou specifikací. Cíle práce spočívaly v popisu současného stavu laboratoře, rozboru podmínek akreditace laboratoře a vytvoření doporučení pro praxi. Požadavky na dokumenty, které vyžaduje norma ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 byly porovnány se současným stavem dokumentace v laboratoři. Dále byla vypracována praktická doporučení, aby se laboratoř přiblížila splnění všech požadavků normy. Výsledný seznam požadavků může sloužit zkušebním laboratořím jako pomoc při přípravě na akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with conditions which must be fulfilled for accreditation of a testing laboratory serving for conformity assessment with geometrical product specifications. The thesis’ goals were to describe the current state of the laboratory, to analyse conditions of accreditation of laboratory and to give practical recommendations. Documentation requirements expressed in the ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 standard were compared to current state of documentation of the laboratory. Furthermore, practical recommendations aimed to improve compliance with the standard’s requirements were proposed. The resulting list of requirements can be used by testing laboratories as an aid in preparing for accreditation according to ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkreditace zkušební laboratořecs
dc.subjectsystém managementu laboratořecs
dc.subjectdokumentace systému managementucs
dc.subjectTesting laboratory accreditationen
dc.subjectlaboratory management systemen
dc.subjectmanagement system documentationen
dc.titlePožadavky na akreditaci zkušební laboratořecs
dc.title.alternativeRequirements for accreditation of a testing laboratoryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-15:18:08cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:07en
sync.item.modts2021.11.08 12:48:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJankových, Róbertcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře“. Studentka bez zaváhání a vyčerpávajícím způsobem odpověděla na otázky oponenta se všemi náležitostmi.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record