Show simple item record

Pyrolytic graphite

dc.contributor.advisorNěmec, Karelcs
dc.contributor.authorChýlková, Adélacs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:37Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:37Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCHÝLKOVÁ, A. Pyrolytický grafit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125284cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191976
dc.description.abstractSmyslem této bakalářské práce bylo sepsání literární rešerše shrnující poznatky o materiálech na bázi uhlíku, experimentální stanovení teplotní roztažnosti a termováhy vzorků různých typů grafitu a vyhodnocení naměřených dat. Rešeršní část práce popisuje většinu současně známých druhů uhlíkatých materiálů, přičemž byl kladen důraz zejména na charakteristiku pyrolytického grafitu. Druhá část práce je zaměřena na experimentální stanovení teplotní roztažnosti a termováhy na vybraných vzorcích grafitu (přírodní, expandovaný, lisovaný expandovaný a pyrolytický grafit). K řešení tohoto úkolu bylo použito metody dilatometrické analýzy a termogravimetrie. Závěrem byla data měření zpracována do grafů a příslušných tabulek, ze kterých byly odvozeny patřičné závěry.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis was to write a literature search summarizing knowledge about carbon-based materials and experimental determination of thermal expansion and thermal balance of samples of various types of graphite and evaluation of measured data. The research part of the work describes most of the currently known types of carbonaceous materials, with a more thorough study of pyrolytic graphite. The whole next chapter was devoted to a more thorough study of pyrolytic graphite. The second part of the thesis is focused on the experimental determination of thermal expansion and thermal balance on selected graphite samples (natural, expanded, pressed expanded and pyrolytic graphite). We used dilatometric analysis and thermogravimetry to solve this task. Finally, the measurement data were processed into graphs and relevant tables and conclusions were deduced.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUhlíkcs
dc.subjectpyrolytický grafitcs
dc.subjectdilatometriecs
dc.subjecttermogravimetriecs
dc.subjectlisovaný expandovaný grafitcs
dc.subjectCarbonen
dc.subjectpyrolytic graphiteen
dc.subjectdilatometryen
dc.subjectthermogravimetryen
dc.subjectpressed expanded graphiteen
dc.titlePyrolytický grafitcs
dc.title.alternativePyrolytic graphiteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-30-06:55:44cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125284en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:09:53en
sync.item.modts2021.11.12 09:50:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeAdam, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1) Vlastní obhajoba závěrečné práce 2) Posudek vedoucích bakalářské práce 3) Posudek oponenta bakalářské práce 4) Odpovědi na dotazy oponenta 5) Kde byl váš vzorkový materiál připravován? Odpověď k úplné spokojenosti tazatele. 6) Jak jste měřila hustotu u vzorků? Odpověď k úplné spokojenosti tazatele. 7) Jaký je rozdíl mezi pyrolytickým a přírodním grafitem? Odpověď ke spokojenosti tazatele. 8) Jaké mechanické vlastnosti má pyrolytický gafit. Odpověď ke spokojenosti tazatele. 9) Použití pyrolytického grafitu? Odpověď ke spokojenosti tazatele.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record