Show simple item record

Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorPlešingerová, Simonacs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPLEŠINGEROVÁ, S. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other116091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191991
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra Lipovka Relax club. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou charakterizována teoretická východiska. Další část analyzuje současnou situaci pomocí vnitřního a vnějšího prostředí vybrané společnosti. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumán současný stav spokojenosti zákazníků. V poslední části budou výchozí data vyhodnocena a následně navrhnuty konkrétní návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractDiploma thesis with satisfied customers of fitness center Lipovka Relax club. Based on results of sectorial analyses there were made up proposals there in order to increase satisfaction of customers. The theoretical part is characterized in the first part of the thesis. The next part analyzes the current situation using the internal and external environment of the selected company. The search questionnaire is investigated by the current state of customer satisfaction. In the last parts of future data, concrete proposals to increase customer satisfaction are evaluated and published.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfitness centrumcs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjectSWOT Analysisen
dc.subjectfitness centeren
dc.titleSpokojenost zákazníkůcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:46cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:17:22en
sync.item.modts2021.11.12 18:58:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKřivová, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: nejsou doc. Meluzín: V diplomové práci máte uvedený výpočet mzdových nákladů, jak jste přišla na uvedené slevy? odpovězeno doc. Meluzín: Uvádíte, že méně než 1 % seniorů chodí sportovat. Věříte, že senior by navštívil fitness centrum? Jak motivovat seniory k sálovým lekcím? odpovězeno Ing. Poláček: Máte uvedené, že sálové lekce stojí 100 Kč, pro jakou lokalitu je to stanovené? Nezdá se Vám tato částka nízká? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record