Show simple item record

Proposal of process management of order

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorNaď, Slavomírcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:00Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNAĎ, S. Studie procesního řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other124120cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192012
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na proces řízení zakázky ve vybrané společnosti Služby s.r.o., která se zabývá rekognoskací a sanací kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. V první části práce jsou představeny teoretické poznatky související s tématem práce. Další část tvoří analýza současného stavu. Na základě výsledků této analýzy jsou sestaveny návrhy na zlepšení řízení činností průběhu zakázky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the process of order management in the selected company Služby s.r.o. The first part of the thesis presents theoretical knowledge related to the topic of the thesis. The next part is an analysis of the current state. Based on the results of this analysis, proposals are made to improve the management of engagement activities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectPESTcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subject7Scs
dc.subjectprocessen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcontracten
dc.subjectanalysisen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectPESTen
dc.subjectSWOTen
dc.subject7Sen
dc.titleStudie procesního řízení zakázkycs
dc.title.alternativeProposal of process management of orderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:19cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124120en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:09:50en
sync.item.modts2021.11.10 12:37:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHoleš, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise - doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - nedostatek kvalifikovaných pracovníků v právní oblasti, popis práce a výkon ve společnosti - upřesnění. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - návrhová část. Zaměstnání studentů-stáže, vysvětlení. Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record