Show simple item record

Proposals of Lean Management of Logistics System in the Field of Fasteners in the Production Company

dc.contributor.advisorBartošek, Vladimírcs
dc.contributor.authorSoukup, Jakubcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSOUKUP, J. Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other124344cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192016
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz v podniku je vytvořen návrh, včetně jeho nákladů a přínosů, po jehož implementaci do vybraného podniku je dosaženo vytyčených cílů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the introduction of lean management of selected processes. In these processes is looking for a suitable setting to eliminate waste to reduce the cost of material procurement logistics. Based on the analysis in the company is created a proposal, including its costs and benefits, after implementation in the selected company the set goals are achieved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠtíhlé řízenícs
dc.subjectštíhlá logistikacs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectKanbancs
dc.subjectLean managementen
dc.subjectlean logisticsen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectDMAICen
dc.subjectwasteen
dc.subjectKanban.en
dc.titleNávrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeProposals of Lean Management of Logistics System in the Field of Fasteners in the Production Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:21cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124344en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:14:55en
sync.item.modts2021.11.12 11:27:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOpletal, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno prof. Dostál - má podnik vlastní kapacity na dodání materiálu? - odpovězeno doc. Konečná - zasáhl podnik koronavirus? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record