Show simple item record

Motivation and Remuneration of Employees in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorFiedler, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:16Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFIEDLER, P. Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125343cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192034
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů z dané problematiky. Praktická část se zaměřuje na konkrétní společnost a to Globus ČR, v.o.s. V další části práce je zpracován výzkum úrovně motivace a systému odměňování, který bude proveden na základě dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Pomocí těchto analýz budou vytvořeny návrhy, které přispějí k nastavení motivačních plánů a zlepšení systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Globus ČR, v.o.s.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with motivation and remuneration of employees. Theoretical part is focused on explanation of the terms in this issue. Practical part is focused on specific company Globus ČR, v.o.s. In the next part of diploma thesis processed a level of research of motivation of system of remuneration which will be made by a questionnaire survey and by semistructured interview. Based on those methods will be created suggestions which will help to set motivation plan and improve system of evaluation of employees in company Globus ČR, v.o.s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectodměňování zaměstnancůcs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectemployee ratingen
dc.subjectemployee remunerationen
dc.subjectwageen
dc.titleMotivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMotivation and Remuneration of Employees in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-10cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:42cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125343en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:15:38en
sync.item.modts2021.11.12 11:54:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZedníčková, Veronikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno doc. Doskočil: Jaký je současný stav motivační systému v hodnocené pobočce? Jaká je fluktuace zaměstnanců na pobočce? Neuvažoval jste o využití jiných statistických metod při zpracování Vaší práce? Jaké by byly další postupy při implementace Vašich návrhů? - zodpovězeno Ing. Veselý: Je možné prosadit dílčí změny v motivačním systému rozdílně pro jednotlivé pobočky? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Z jakého důvodu je jiná hodnota stravenky pro řadového zaměstnance a vedoucího zaměstnance? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record