Show simple item record

Business Plan for the Establishment of a Café

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorRůžičková, Luciecs
dc.date.accessioned2020-07-16T11:59:56Z
dc.date.available2020-07-16T11:59:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKOVÁ, L. Podnikatelský záměr - založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127215cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192092
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení kavárny. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, v analytické části jsou provedeny analýzy a dotazníkové šetření. Na závěr byla veškerá zjištěná data vyhodnocena a byl vytvořen podnikatelský záměr.cs
dc.description.abstractThis diploma’s thesis deals with drawing up of business plan. The theoretical part of the thesis deals with principal concepts, in the practical part of this thesis are performed analysis and questionnaire survey. At the end of this thesis all data were evaluated and was created business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectbusinessen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectcaféen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titlePodnikatelský záměr - založení kavárnycs
dc.title.alternativeBusiness Plan for the Establishment of a Caféen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127215en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:17:01en
sync.item.modts2021.11.12 20:04:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePtáček, Romancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.: - V tabulce 9 a v tabulce 20 uvádíte výši mzdy bez časového údaje, jakého časového údaje se tyto částky týkají? - odpovězeno - Dělala jste si průzkum, že budou baristé ochotni pracovat za uvedené mdy? - odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: - V zahajovací rozvaze uvádíte úvěr, jakým způsobem jste tento úvěr získala před založením firmy? - částečně odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: - Jak byste zdůvodnila volbu metody pro analýzu rizik, jakým způsobem jste dospěla k hodnotám ohodnocujících rizika? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record