Show simple item record

Business plan - Establishment of a small Moravian winery

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorSobotková, Adélacs
dc.date.accessioned2020-07-16T11:59:59Z
dc.date.available2020-07-16T11:59:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSOBOTKOVÁ, A. Podnikatelský záměr - Založení malého moravského vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127382cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192101
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru, a to založení malého moravského vinařství. Pro vypracování podnikatelského plánu byla nejdříve provedena strategická analýza současného stavu, a to jak v oblasti příležitostí a hrozeb, tak i analýza trhu a jeho okolí. Následně vypracovaný podnikatelský plán je zpracován do formální podoby, kde je kladen důraz na organizační, marketingový, a hlavně finanční plán. V neposlední řadě jsou v diplomové práci identifikována možná rizika pro podnikání v odvětví vinařství.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the creation of a real business plan, namely the establishment of a small Moravian winery. In order to prepare a business plan, a strategic analysis of the current situation was carried out, both in the area of opportunities and threats, as well as an analysis of the market and its surroundings. Subsequently, the prepared business plan is processed into a formal form, where the emphasis is on organizational, marketing, and especially financial plan. Last but not least, the thesis identifies possible risks for business in the wine sector.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectzaložení malého podnikucs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectestablishment of small companyen
dc.subjectwineryen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměr - Založení malého moravského vinařstvícs
dc.title.alternativeBusiness plan - Establishment of a small Moravian wineryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127382en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:18:16en
sync.item.modts2021.11.12 13:27:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou doc. Meluzín: Máte stanovené variabilní náklady 47 Kč/litr, není tato cena vysoká? Víte, jak si stojí konkurence? odpovězeno Ing. Smolíková: Jak jste stanovovala pravděpodobnost rizika?odpovězeno Jakou metodu jste použila na analýzu rizik? odpovězeno Ing. Smolíková: Zohlednila jste rizika? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record