Show simple item record

Proposal to Optimize the Current State of Project Management of Selected Startup and Concept for its Future Development

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkacs
dc.contributor.authorKotková, Dianacs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:00:01Z
dc.date.available2020-07-16T12:00:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOTKOVÁ, D. Návrh na optimalizaci současného stavu projektového managementu vybraného startupu a koncepce pro jeho budoucí rozvoj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192107
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhů optimalizace současného stavu projektového managementu vybraného startupu, které povedou ke zvýšení úspěšnosti projektů. Dále se diplomová práce zabývá návrhem koncepce projektového řízení společnosti pro její budoucí rozvoj. V práci je nejprve popsáno teoretické pozadí problematiky. Poté je provedena analýza současného stavu projektového řízení společnosti a pomocí výzkumných metod jsou zkoumány best practises a lessons learned projektových managerů v IT sféře. Na základě výstupů a využití metod projektového managementu jsou poté vytvořeny možné návrhy na zlepšení.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on creating proposals for the optimization of the current state of project management of chosen startup which will increase the success of projects. It is also focused on the concept of project management of the company for its future development. Firstly, the thesis describes the theoretical background. Then, there is analyzed the current state of the company's project management and there are researched the best practises and lessons learned of project managers in the IT sphere. Based on the outputs and the use of project management methods, possible suggestions for improvement are created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektový managementcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectstartupcs
dc.subjectITcs
dc.subjectlessons learnedcs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectprojecten
dc.subjectstartupen
dc.subjectITen
dc.subjectlessons learneden
dc.titleNávrh na optimalizaci současného stavu projektového managementu vybraného startupu a koncepce pro jeho budoucí rozvojcs
dc.title.alternativeProposal to Optimize the Current State of Project Management of Selected Startup and Concept for its Future Developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:44cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:00:01en
sync.item.modts2020.07.16 08:20:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDoskočil, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky členů komise: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. - Upřesněte způsob realizace pohovorů - odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - Na základě čeho jste vybrala prvky agilního a tradičního projektového řízení. - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record