Show simple item record

Marketing communication of selected company

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorGrecová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.available2020-07-16T12:59:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGRECOVÁ, K. Marketingová komunikace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127739cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192133
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá komunikačním mixem tradičního českého podniku Šohaj služby s.r.o. Tato práce je rozdělená na dvě základní části – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na základní literaturu týkající se daného tématu, která čtenáři poskytuje podstatné informace k této problematice a pomůže mu lépe pochopit praktickou část. Druhá část této práce je zaměřena na samotnou firmu. Pomocí vybraných marketingových modelů je zpracován její rozbor. Je zhodnoceno, jak firma komunikuje se zákazníky a poskytuje jim produkty. Na závěr jsou navrhnuty podniku možnosti zlepšení komunikace se svými stávajícími a potenciálními zákazníky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the communication mix of the traditional Czech company Šohaj služby s.r.o. This thesis is divided into two basic parts – theoretical and practical. The theoretical part is focusing on the fundamental literature related to the topic, which provides the reader essential information on this issue and helps him to better understand the practical part. The second part is focused on the company itself. It is analysed by using selected marketing models. It is evaluated how the company communicates with customers and provides them its products. In conclusion, it is suggested some possibilities how to improve communication with its current and potential customers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKomunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectB2Ccs
dc.subjectpublic relationscs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectprodejcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectB2Cen
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsalesen
dc.subjectadvertisingen
dc.titleMarketingová komunikace vybrané společnostics
dc.title.alternativeMarketing communication of selected companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:42cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127739en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.16 14:59:51en
sync.item.modts2020.07.16 08:18:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMilichovský, Františekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno. Otázka oponenta - odpovězeno. Otázky komise Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Komunikační prostředky při dotazování. Dotazníkové šetření a následné zjišťování závislostí. doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - Materiálové toky, chybí popis dodavatelského řetězce. Kvalifikace zaměstnanců ze strany paní majitelky firmy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record