Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace výrobku s využitím CAE a aditivní výroby 

    Bočková, Pavla
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci inovovaného tvaru upínacího mechanizmu jednoruční činky. Model upínacího mechanizmu i ostatní části činky jsou vymodelovány pomocí parametrického modeláře SolidWorks. ...