Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti 

    Vojta, Lukáš
    Bakalářská práce vytváří návrhy na změny v marketingového mixu vybrané společnosti na základě provedených analýz současného marketingového mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická ...