Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Vidlářová, Monika
    Bakalárska práca sa zaoberá riešením problémov v informačných systémoch zvolenej spoločnosti. Snaží sa podať ucelenú informáciu o tejto problematike. Skúma najmä ich efektívnosť. Práca obsahuje teoretické východiská pre ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Markovič, Michal
    Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom zmien informačného systému personálnej agentúry SourceFirst International s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšiť efektivitu v rámci procesov podniku. Prvá časť sa venuje ...