Now showing items 1-2 of 2

  • Logistika nákupu a řízení zásob 

    Machová, Simona
    Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
  • Rozvoj obchodních aktivit nákupního oddělení společnosti 

    Žáček, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Kili s.r.o. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy a jejího okolí. Výstupem bakalářské práce je návrhová část, která firmě doporučí ...