Show simple item record

Description of basic meteorological principles and measuring instruments

dc.contributor.advisorPrinz, Františekcs
dc.contributor.authorKlusáček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:57:00Z
dc.date.available2020-07-20T18:57:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKLUSÁČEK, O. Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřící techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124407cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192185
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na popis základních meteorologických jevů a na jejich dopad na běžný život. Je zde uveden stručný popis atmosféry a poté podrobný popis základních veličin a jednotlivých jevů odehrávající se v atmosféře. Na závěr této práce je ke každé veličině uvedena příslušná měřící technika.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the description of basic meteorological principles and their impact on everyday life. There is a brief description of the atmosphere and then detailed description of basic quantities and individual principles taking place in the atmosphere. In the end of this thesis is given measuring instruments for each quantity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmeteorologiecs
dc.subjectměřící technikacs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectmeteorologyen
dc.subjectmeasuring instrumentsen
dc.subjectpressureen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjecthumidityen
dc.titlePopis základních meteorologických jevů a příslušné měřící technikycs
dc.title.alternativeDescription of basic meteorological principles and measuring instrumentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-07-17-14:06:40cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124407en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:08:23en
sync.item.modts2021.11.12 11:59:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlimeš, Lubomírcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal student následující otázky oponenta: 1) V podkapitole 2.1 je uveden popis virtuální teploty a její použití v barometrické formuli. Avšak v rovnici (2.3) s barometrickou formulí není virtuální teplota použita. Vysvětlete tento rozpor. Dále je uveden obrázek 2.1, který zobrazuje pokles tlaku na nadmořské výšce. V obrázku je uvedeno, že křivka je vykreslena pro teplotu vzduchu 293,15 K. Neměla by být teplota nějakým způsobem provázána s nadmořskou výškou, tj. s rostoucí nadmořskou výškou se snižovat? Nebylo by možné závislost tlaku zobrazit jako funkci dvou proměnných (teploty a nadmořské výšky)? Hodnocení odpovědi: zodpovězeno. 2) Na straně 33-34 je uvedeno, že “hlavní charakteristikou všech způsobů přenosu tepla je veličina zvaná intenzita přenosu tepleného toku” s tím, že ji lze pro všechny způsoby přenosu tepla obecně vyjádřit pomocí rovnice (4.3), která obsahuje teplotní gradient. U obhajoby vysvětlete, co míníte pojmem “intenzita prenosu tepleného toku” a jakým způsobem lze rovnici (4.3) použít pro konvekci a radiaci, ve kterých se teplotní gradient přímo neuplatňuje. Hodnocení odpovědi: zodpovězeno s mírným zaváháním. 3) Na straně 38 je uveden popis a princip aneroidu, který ale není uveden a vysvětlen dostatečně podrobně a přesně (termín “plechové krabičky” apod.). U obhajoby detailně s použitím schématu vysvětlete princip aneroidu včetně bimetalické kompenzace. Hodnocení odpovědi: zodpovězeno částečně V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: prof. Štětina se dotázal: „jaké rozlišujeme tlakoměry?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno s velkou nápovědou od tazatele. prof. Štětina se dotázal: „který tlakoměr je z hlediska výroby a použití technologie nejdražší?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno s drobnou nápovědou od tazatele. doc. Jaroš se zeptal: „jaký mechanismus ovlivňuje měření pomocí aneroidu?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno částečně. doc. Charvát se dotázal: „z čeho vychází meteorologové při předpovědi počasí s ohledem na směr a rychlost větru?“ Hodnocení odpovědi: zodpovězeno díky nápovědě od tazatele.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record