Show simple item record

Friction welding of part chains for forest machines

dc.contributor.advisorSigmund, Mariáncs
dc.contributor.authorHoudek, Radimcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:57:03Z
dc.date.available2020-07-20T18:57:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHOUDEK, R. Svařování třením částí řetězů lesnických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124688cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192201
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na stav svařence části kolopásu, konkrétně přivaření kostičky na příčník vyrobené z oceli 50CrV4 a 27MnCrB5-2. Dílce byly svařeny lineárním třecím svařováním. První část práce je literární rešerše na téma lineární svařování třením a spojovaným materiálům. V druhé části práce jsou uvedeny výsledky bližšího zkoumání svařenců. Byla zkoumána jejich makrostruktura, mikrostruktura, mikrotvrdost ve všech oblastech svarového spoje, pomocí RTG difrakční analýzy bylo zjišťováno množství zbytkového austenitu, materiály prošly zkouškou chemického složení a svařenec byl podroben zkoušce rozlomením.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is focused on the condition of the weldment of the part of the track, specifically the welding of the cube to the crossbar made of steel 50CrV4 and 27MnCrB5-2. The parts were welded by linear friction welding. The first part of the work is a literature search on the topic of linear friction welding and joined materials. The second part of the work presents the results of a closer examination of weldments. Their macrostructure, microstructure, microhardness were examined in all areas of the welded joint, the amount of residual austenite was determined by X-ray diffraction analysis, the materials were tested for chemical composition and the weldment was tested for breakage.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlineární svařování třenímcs
dc.subjectocel 27MnCrB5-2cs
dc.subjectocel 50CrV4cs
dc.subjectocel 51CrV4cs
dc.subjectlinear friction weldingen
dc.subjectsteel 27MnCrB5-2en
dc.subjectsteel 50CrV4en
dc.subjectsteel 51CrV4en
dc.titleSvařování třením částí řetězů lesnických strojůcs
dc.title.alternativeFriction welding of part chains for forest machinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-13:52:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid124688en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:57:03en
sync.item.modts2020.07.17 08:13:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen) Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svoji bakalářskou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jaké jsou parametry svařování třením? (Položenou otázku student zodpověděl) 2. Jaká struktura byla v jednotlivých oblastech svaru? (Položenou otázku student zodpověděl) 3. Je provedeno cementovaní navařené kostičky? (Položenou otázku student zodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record