Show simple item record

Construction of tires

dc.contributor.advisorZháňal, Luborcs
dc.contributor.authorSýkora, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:57:07Z
dc.date.available2020-07-20T18:57:07Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSÝKORA, T. Konstrukce pneumatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192234
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je popsat konstrukci pneumatik a porovnat ji u vozidel různých kategorií. V první části je popsán historický vývoj, základní charakteristiky a síly, které působí na kolo vozidla. Dále je zde podrobně rozebrána konstrukce samotné pneumatiky a vysvětlen způsob značení pneumatik. Druhá část práce je zaměřena na rozdíly v konstrukci u jednotlivých kategorií vozidel, jako jsou jednostopá, osobní, nákladní a závodní. Na závěr jsou zmíněny některé alternativy konstrukce a je zde nastíněn budoucí vývoj pneumatik.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to describe the construction of tires and to compare construction of vehicles of the different categories. The first part describes the historical development, basic characteristics and forces that affect on the wheel of the vehicle. Furthermore, the construction of the tire is analyzed in detail and the method of marking the tires is explained. The second part of the thesis is focused on the differences in tire construction of individual vehicles categories such as single-track, passenger, truck and racing. In conclusion, some construction alternatives are mentioned and the future development of tires is estimated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpneumatikacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectznačenícs
dc.subjectvozidla různých kategoriícs
dc.subjectalternativy konstrukcecs
dc.subjecttireen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectmarkingen
dc.subjectvehicles of different categoriesen
dc.subjectconstruction alternativesen
dc.titleKonstrukce pneumatikcs
dc.title.alternativeConstruction of tiresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-09:14:34cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:09:10en
sync.item.modts2021.11.12 20:27:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejtmánek, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1. Popište ve stručnosti postup výroby moderních pneumatik pro osobní vozidla. Zodpovězeno 2. Jaké existují jiné varianty dojezdových (tzv. „Run-Flat“) pneumatik, než uvedené zesílené bočnice? Srovnejte výhody a nevýhody. Zodpovězeno Dále byly členy komise studentovi položeny následující otázky: 1. Jaká je maximální teoretická hodnota součinitele přilnavosti pneumatiky? Na čem daný koeficient závisí? Zodpovězeno 2. Jaké znáte typy vad (poruch) pneumatik? Částečně zodpovězeno 3. Jak jsou vlastnosti pneumatik závislé na jejich teplotě? Jakou roli hraje použitý materiál? Částečně zodpovězeno 4. Nakreslete graf udávající základní charakteristiku přilnavosti pneumatik. Částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record