Show simple item record

Trucks Mechatronic Systems

dc.contributor.advisorKučera, Pavelcs
dc.contributor.authorČernošek, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:57:14Z
dc.date.available2020-07-20T18:57:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationČERNOŠEK, J. Mechatronické systémy nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other128707cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192270
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá současnými mechatronickými systémy používanými u nákladních automobilů. V první části jsou popsány základní principy mechatronických systémů a komponenty, ze kterých se skládají. Druhá část uvádí souhrn nejčastěji používaných systémů a pro bližší seznámení s jejich funkčním dopadem na vlastnosti vozidla detailněji rozepisuje některé z nich. Třetí část vysvětluje způsoby modelování těchto systémů spolu s jejich testováním. V poslední čtvrté části jsou v rámci autonomie uvedeny výhledy do budoucnosti mechatronických systémů.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with presents mechatronic systems, which are used in trucks. In the first part are described basic principles of mechatronic systems and components, of which they consist. The second part summarizes the most frequently used systems and describes some of them more in detail for their functional impact on vehicle properties. Third part explains the ways of modeling these systems together with their testing. In the last fourth part are stated the views to the future of mechatronic systems within the framework of autonomy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechatronický systémcs
dc.subjectelektronická řídící jednotkacs
dc.subjectsnímačcs
dc.subjectakční člencs
dc.subjectnákladní automobilcs
dc.subjectMechatronic systemen
dc.subjectelectronic control uniten
dc.subjectsensoren
dc.subjectaction memberen
dc.subjecttrucken
dc.titleMechatronické systémy nákladních vozidelcs
dc.title.alternativeTrucks Mechatronic Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-16:15:01cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128707en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:57:14en
sync.item.modts2020.07.17 08:20:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVopařil, Jancs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázku oponenta: 1. V práci se značně věnujete Simulinku. Jedná se o nejpoužívanější SW pro programování ECU pro nákladní vozidla? Jaké další SW znáte? Nezodpovězeno 2. Mohou mechatronické systémy přispět ke zlepšení průjezdnosti vícenápravových nákladních automobilů těžkým terénem? Popište takový případ s konkrétním popisem chování SW a mechanických částí a porovnejte přínos oproti systému řízeného pouze řidičem. Nezodpovězeno Dále byly členy komise studentovi položeny následující otázky: 1. Dokážete odhadnout přínos zavádění autonomních vozidel ve vazbě na personální náklady řidičů? Jak jsou tyto náklady velké v porovnání s dalšími provozními náklady? Částečně zodpovězeno 2. Jaký bude další vývoj těchto systémů s ohledem na očekávanou autonomnost vozidel (např. v konvoji)? Co dalšího bude potřeba změnit (např. ve společnosti, legislativě, …)? Částečně zodpovězeno 3. Jak se implementuje daný kód (mechatronický systém) do řídicí jednotky? Nezodpovězeno 4. V čem spočívá rapid prototyping v kontextu řešené problematiky? Nezodpovězeno 5. Popište pomocí blokového schématu řídicí jednotku. Z čeho se ECU skládá? Jaké typy signálů zpracovává? Nezodpovězeno 6. Co si představujete pod pojmem „mechatronický systém“? Nezodpovězeno Jedna z otázek oponenta nebyla vůbec vypracována. Student neprokázal ani základní znalost řešené problematiky bakalářské práce a jednoduchých základních pojmů s ní souvisejících.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record