Recent Submissions

 • Detekce anomálií v obraze 

  Salvet, Lukáš
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií na průmyslových výrobcích. Hlavním požadavkem bylo, aby metoda vyžadovala v době konstrukce co nejméně dat s anomáliemi a aby byla snadno použitelná pro různé typy výrobků. V práci je ...
 • Rozšíření systému pro automatizaci platebního styku v rámci PSD2 

  Jůda, Petr
  Cílem této práce je rozšířit systém pro automatizaci platebního styku ve společnosti Platební instituce Roger a.s. Práce úzce souvisí s novou evropskou platební legislativou PSD2 (Payment Services Directive 2). Tato direktiva ...
 • Co nejlepší rozpoznávač řeči na vlastních datech 

  Sýkora, Tomáš
  Denno-denne vzniká množstvo špičkových objavov v oblasti strojového učenia. Prispôsobením týchto sýstémov tak, aby čo najlepšie fungovali iba na obmedzenej podmnožine všeobecných dát, môžu byť dosiahnuté výrazné zlepšenia ...
 • Překladač jazyka P4.16 využívající vysokoúrovňovou syntézu 

  Neruda, Jakub
  Jazyk P4, určený pro programování funkcionality síťových prvků je v současnosti progresivním trendem na poli síťové administrace. Nicméně tento jazyk se stále vyvíjí a jeho poslední revize P416 výrazně změnila nejen možnosti ...
 • Využití dolování dat pro identifikaci plateb 

  Bartoš, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro identifikaci plateb, a to i v případě, kdy chybí spolehlivý identifikátor jako například variabilní symbol. K řešení tohoto problému byly využity techniky ...
 • Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči 

  Lach, Martin
  Tato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje ARM procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované -- ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací interpretu agentního systému řízeného záměrem implementovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Byl ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Mores, Martin
  Táto práca sa zaoberá plánovaním rozvrhov na Fakulte Informačných Technológií (FIT) VUT v Brně. Popisuje proces plánovania rozvrhov na FIT a údaje týkajúce sa štúdia na FIT podstatné pre tento proces. Práca prezentuje návrh ...
 • Komplexní řešení prodeje zboží 

  Krhovský, Patrik
  Cílém této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat pokladní systém, který prodejci budou moci využívat s běžně používaným hardware, v základní verzi zdarma a celé nastavení systému by měli zvládnout sami. Díky tomu ...
 • Elektronický nástroj pro správu inovativních studijních materiálů 

  Hlipala, Ľuboš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prehľadnou štruktúrou a zároveň vhodným a efektívnym spôsobom zdieľať, prezentovať a precvičovať znalosti rôzneho druhu. Dielo analyzuje niekoľko ...
 • Futuristický kokpit moderního letounu 

  Hlipala, Martin
  Práca poukazuje na historický vývoj letových prístrojov, diskutuje trendy v dizajne letových ukázateľov a kladie si za cieľ predstaviť moderný kokpit zjednocujúci hlavné letové prístroje, ktoré dopĺňa dátami z podsystémov ...
 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Zabezpečení senzorů - ověření pravosti obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o zabezpečování obrazových senzorů. Cílem bylo nastudovat ověření pravosti dat, které takové senzory produkují. Na základě nastudovaných informací bylo navrženo řešení pro identifikaci digitálních ...
 • Porovnání metod pro rozklad křehkých těles na GPU pomocí 3D Voroného diagramu 

  Ončo, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením Voroného diagramu ve 3D pomocí grafické karty. Zaměřuje se na jednotlivé algoritmy, které z množiny bodů tento geometrický útvar vytváří a na jejich porovnání. V rámci práce jsou ...
 • Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols 

  Kotráš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii ...
 • Re-identifikace graffiti tagů 

  Pavlica, Jan
  Tato práce se zaměřuje na možnost využití současných metod na poli počítačového vidění  k re-identifikaci graffiti tagů. V práci je zkoumána možnost využití konvolučních neuronových sítí k re-identifikaci graffiti tagů, ...
 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Oškera, Jan
  Tato práce se zabývá moderními metodami umožňující detekci dopravních značek a semaforů přímo v provozu i zpětnou analýzou. Hlavním předmětem jsou konvoluční neuronové sítě (CNN). V řešení jsou použity konvoluční neuronové ...
 • Interaktivní segmentace 3D CT dat s využitím hlubokého učení 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití neuronových sítí pro segmentaci CT dat s omezenými možnostmi použití anotovaných dat. Hlavním prostředkem pro zlepšení kvality segmentace kostí pomocí modelu trénovaného na malé ...
 • System for People Detection and Localization Using Thermal Imaging Cameras 

  Charvát, Michal
  V dnešním světě je neustále se zvyšující poptávka po spolehlivých automatizovaných mechanismech pro detekci a lokalizaci osob pro různé účely -- od analýzy pohybu návštěvníků v muzeích přes ovládání chytrých domovů až po ...

View more