Anzeige der Dokumente 1-20 von 134

 • Neblokující vstup/výstup pro projekt k-Wave 

  Kondula, Václav
  Práce se zabývá implementací neblokujícího vstupně výstupního rozhraní pro projekt k-Wave, jež je navržen pro simulaci šíření ultrazvuku. Hlavní zaměření je na simulace velkých domén, jež kvůli vysokým nárokům na výpočetní ...
 • Vyhledávání tlačítek ve formulářích 

  Dyk, Tomáš
  Diplomová práce popisuje systém pro automatickou detekci tlačítek z fotografie obrazovky.Systém je využit společně s robotickou rukou a kamerou, aby detekoval tlačítka na obrazovce vestavěných zařízení. Po detekci tlačítek ...
 • Algoritmy pro automatický ořez sférické fotografie a videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce je priniesť detailný pohľad na doterajší prieskum v oblasti sférických videí. Konkrétne sa táto práca zameriava na problém tvorby videa s normálnym zorným poľom zo sférického videa pre potreby zobrazovania. ...
 • Diagnostika chyb v počítačových sítích založená na překlepech 

  Bohuš, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému pre sieťovú diagnostiku na základe vyhľadávania a opravy preklepov. Systém má slúžiť sieťovým administrátorom ako ďalší diagnostický nástroj. Na rozdiel od primárneho ...
 • Nízko-dimenzionální faktorizace pro "End-To-End" řečové systémy 

  Gajdár, Matúš
  Práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania reči s pomocou učenia neurónových sietí, na ktoré je aplikovaný algoritmus nízko-dimenzionálnej faktorizácie. V práci je popísaná implementácia časovo oneskorených neurónových ...
 • Komplexní řešení prodeje zboží 

  Krhovský, Patrik
  Cílém této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat pokladní systém, který prodejci budou moci využívat s běžně používaným hardware, v základní verzi zdarma a celé nastavení systému by měli zvládnout sami. Díky tomu ...
 • Aplikace platformy OpenShift pro testování studentských projektů 

  Országh, Marián
  Cieľom tejto práce je navrhnúť službu pre automatizované testovanie študentských programovacích projektov na základe požiadaviek a následne implementovať túto službu za použitia technológií OpenShift, Python a Git. Vytvorenie ...
 • Platforma pro sběr kryptoměnových adres 

  Bambuch, Vladislav
  Cílem této práce je vytvořit platformu pro sběr a zobrazování metadat o kryptoměnových adresách z veřejného i temného webu. K dosažení tohoto cíle jsem použil technologie zpracování webu napsané v PHP. Komplikace doprovázející ...
 • Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols 

  Kotráš, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologii blockchain se zaměřením na konsenzus protokoly, zvláště protokoly typu proof-of-stake. V této práci naleznete popis těchto protokolů následovaný popisem konsenzu v technologii ...
 • Systém pro integraci webových datových zdrojů 

  Kolečkář, David
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude sloužit pro integraci webových datových zdrojů. K řešení integrace dat byla použita metoda, která využívá doménový model cílového ...
 • Generátor síťového provozu pro testování klasifikačních algoritmů 

  Janeček, David
  Pokrok při zdokonalování klasifikačních algoritmů je zpomalován nedostatkem dat potřebných pro testování. Reálná data je obtížné získat z důvodu bezpečnosti a ochrany citlivých informací. Existují však generátory syntetických ...
 • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

  Lipjanec, Silvester
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
 • Radarový senzor pro adaptivní tempomat 

  Rous, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá implementací radarového senzoru pro systém adaptivního tempomatu. V jejím rámci jsou diskutovány použité technologie a postupy, zdokumentován postup implementace zpracování signálu pro daný ...
 • Porovnání metod pro rozklad křehkých těles na GPU pomocí 3D Voroného diagramu 

  Ončo, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením Voroného diagramu ve 3D pomocí grafické karty. Zaměřuje se na jednotlivé algoritmy, které z množiny bodů tento geometrický útvar vytváří a na jejich porovnání. V rámci práce jsou ...
 • Počítání vozidel v statickém obraze 

  Zemánek, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na problém počítání vozidel v statickém obraze bez znalosti geometrických vlastností scény. V rámci řešení bylo implementováno a natrénováno 5 architektur konvolučních neuronových sítí. Také byl ...
 • Systém pro využití technologie rozšířené reality v muzeích a galeriích 

  Müller, Frederik
  Cieľom diplomovej práce je poskytnúť návštevníkom rôznych typov objektov - typicky galérií, múzeií apod. doplnkové informácie o vystavovaných objektoch s dôrazom na zobrazenie v rozšírenej realite. Súčasťou je analýza už ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Persich, Alexandr
  Tato práce se zabývá snímáním, zpracováním a klasifikací mozkové aktivity snímané pomocí brain-computer interface (BCI) zařízení od společnosti OpenBCI a možnostmi využití mozkové aktivity vyvolané představovaným pohybem ...
 • Fotorealistické zobrazování 3D scén 

  Vlnas, Michal
  Tato práce navrhuje nový koncept vzorkování, zejména do metody sledování cest, za účelem rychlejší konvergence scény, pomocí lokální aproximace rozložení světla ve scéně, s využitím hemisférických harmonických funkcí, jenž ...
 • Automatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPI 

  Krajňák, Martin
  Cieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. ...
 • Podpora pro monitorování procesů za běhu v prostředí ANaConDA 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce rozšiřuje nástroj ANaConDA pro dynamickou analýzu vícevláknových programů o možnost analyzovat také programy víceprocesové. Část práce se soustředí na popis nástroje ANaConDA a mechanismů, které pro monitorování ...