Now showing items 21-40 of 134

 • Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí 

  Karlík, Pavol
  Hlboké neurónové siete sa bežne používajú v oblasti odstraňovania šumu. Trénovací proces neurónovej siete je možné rožšíriť využitím druhej neurónovej siete, ktorej cieľom je vložiť šum do čistej rečovej nahrávky. Tieto ...
 • Prostředí pro testování zařízení umožňujících ochranu před DoS útoky 

  Tran, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného prostředí a nezbytné sady testů pro testování zařízení DDoS Protector z pohledu funkce i výkonnosti. Sdružení CESNET vyvíjí zařízení DDoS Protector pro ochranu ...
 • Části webové stránky šifrované pomocí GPG 

  Matějka, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat způsob zabezpečení citlivých dat na veřejných serverech nebo serverech třetích stran. Práce se zabývá implementací rozšíření pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, které bude ...
 • Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji 

  Vlk, Tomáš
  Tato práce se zabývá uplatněním funkcionálního balíčkovacího systému Nix a jeho ekosystému (NixOS, NixOps) pro CI/CD při agilním vývoji. Při použití těchto technologií jsou problémy způsobené odlišným prostředím prakticky ...
 • Programování robotických akcí v rozšířené realitě 

  Sabela, David
  Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která umožňuje prostřednictvím rozšířené reality programovat robotické akce. Aplikace je demonstrativního charakteru a je zde snaha o intuitivní ovládání a dobrou integraci rozšířené ...
 • Zlepšování kvality digitalizovaných textových dokumentů 

  Trčka, Jan
  Cílem této práce je zvýšení úspěšnosti při rozpoznávání textových dokumentů. Práce je zaměřena především na texty nacházející se na degradovaném materiálu jako jsou noviny nebo staré knihy. K řešení tohoto problému jsou ...
 • Zachytávání a komprese videa na vestavěných zařízeních 

  Dušek, Oto
   Průmyslové kamery se často využívají pro aplikaci strojového učení. Tyto kamery však produkují velký datový tok a při zpracování videa dále od kamery je potřeba ho redukovat. Problém se snaží vyřešit tato práce. Zaobírá ...
 • Non-Parallel Voice Conversion 

  Brukner, Jan
  Cílem konverze hlasu (voice conversion, VC) je převést hlas zdrojového řečníka na hlas cílového řečníka. Technika je populární je u vtipných internetových videí, ale má také řadu seriózních využití, jako je dabování ...
 • Parametrické 3D modely 

  Ondrejó, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť možnosti previazania objektov v parametrickom modeli.Jednotlivé možnosti sú implementované v systéme na tvorbu parametrických trojrozmerných modelov. Systém umožňuje tvorbu modelov pomocou ...
 • Evoluční návrh ultrazvukových operačních plánů 

  Chlebík, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem vybraných evolučních systémů pro jejich použití při návrhu plánu pro ultrazvukové operace. Tyto algoritmy statisticky analyzuje a dle vhodných kritérií je experimentálně srovnává a diskutuje ...
 • Využití evolučních algoritmů v kvantovém počítání 

  Žufan, Petr
  Tato práce implementuje evoluční systém pro nelezení kvantového operátoru ve formě unitární matice. Cílem je ověření různých přístupů reprezentace kandidátních řešení a nastavení evolučního algoritmu. V práci byly použity ...
 • Strojové učení pro odpovídání na otázky v češtině 

  Pastorek, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá učením neurónových sietí na odpovedanie otázok v češtine. Neurónové siete sú vytvorené v jazyku Python použitím knižnice PyTorch. Vytvorené sú na základe štruktúry LSTM. Učené sú na českej ...
 • Generation of Synthetic Retinal Images with High Resolution 

  Aubrecht, Tomáš
  K pořízení snímků sítnice, která představuje nejdůležitější část lidského oka, je potřeba speciálního vybavení, kterým je fundus kamera. Z tohoto důvodu je cílem této práce navrhnout a implementovat systém, který bude ...
 • Optimalizace distribuce úloh v systému Fitcrack 

  Ženčák, Tomáš
  Cílem této práce je optimalizace rozdělování a distribuce úloh v systému Fitcrack, a to jak pomocí zpřesnění odhadů výpočetního výkonu jednotlivých uzlů a zamezení zbytečnému omezování velikosti jednotlivých úloh, tak ...
 • Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů 

  Velecký, Jan
  Cílem práce je vytvoření prediktoru změny rozpustnosti mutovaného proteinu ze znalosti jeho původní 3D struktury. Predikce rozpustnosti proteinů je část bioinformatiky, která dosud není uspokojivě vyřešena. Přičemž především ...
 • Identifikace zařízení na základě jejich chování v síti 

  Polák, Michael Adam
  Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z ...
 • Inteligentní manažer hry Fantasy Premier League 

  Vasilišin, Maroš
  Hra Fantasy Premier League poskytuje miliónom hráčov po celom svete možnosť stať sa na chvíľu manažérom svojho vlastného klubu. Výsledky a bodové ohodnotenie v hre závisia na správnom predvídaní, ako sa budú hráči chovať ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací interpretu agentního systému řízeného záměrem implementovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Byl ...
 • Detekce časových postranních kanálů v TLS 

  Koscielniak, Jan
  Protokol TLS je komplexní a jeho použití je široce rozšířené. Mnoho zařízení používá TLS na ustanovení bezpečné komunikace, vzniká tak potřeba tento protokol důkladně testovat. Tato diplomová práce se zaměřuje na útoky ...
 • Akcelerace fotoakustického snímkování 

  Nedeljković, Sava
  Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...