Now showing items 1-20 of 134

 • Agentní systém řízení letového provozu 

  Pomikálek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na agentní návrh v prostředí řízení letového provozu. Hlavním cílem je vytvoření agentních systémů pro pilotní a řídící agenty, které odrážejí typické situace v prostředí řízení letového provozu.
 • Akcelerace fotoakustického snímkování 

  Nedeljković, Sava
  Hlavním cílem této práce je navrhnout novu metodu rekonstrukce obrazu z dat fotoakustického snímkování. Fotoakustické snímkování je velmi populární neinvazivní metoda snímkování založená na detekování ultrazvukových vln ...
 • Algoritmy pro automatický ořez sférické fotografie a videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce je priniesť detailný pohľad na doterajší prieskum v oblasti sférických videí. Konkrétne sa táto práca zameriava na problém tvorby videa s normálnym zorným poľom zo sférického videa pre potreby zobrazovania. ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Persich, Alexandr
  Tato práce se zabývá snímáním, zpracováním a klasifikací mozkové aktivity snímané pomocí brain-computer interface (BCI) zařízení od společnosti OpenBCI a možnostmi využití mozkové aktivity vyvolané představovaným pohybem ...
 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Analýza polygonálních modelů pomocí neuronových sítí 

  Dronzeková, Michaela
  Práca sa zaoberá odhadom rotácie na 3D modeloch čeľuste. Popisuje metódy na priame spracovanie 3D modelov aj spracovanie modelu pomocou rasterizácie a porovnáva tieto metódy. Na vyhodnotenie sietí bola zavedená metrika, ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Anonymizace PCAP souborů 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožní anonymizaci síťové komunikace uložené ve formátu PCAP. Práce se zabývá jednotlivými vrstvami architektury TCP/IP, na jejíž vrstvách představuje významné ...
 • Aplikace platformy OpenShift pro testování studentských projektů 

  Országh, Marián
  Cieľom tejto práce je navrhnúť službu pre automatizované testovanie študentských programovacích projektov na základe požiadaviek a následne implementovať túto službu za použitia technológií OpenShift, Python a Git. Vytvorenie ...
 • Automatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPI 

  Krajňák, Martin
  Cieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. ...
 • Automatické rozpoznání akordů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Nodžák, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním akordů pomocí neuronových sítí. Tento problém byl rozdělen na dva podproblémy, první podproblém se zaměřuje na experimentální nalezení nejvhodnějšího akustického modelu a ...
 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb 

  Faltusová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro automatické zařazování neznámých slov na základě derivačních vazeb. Pro tento účel byl systém navržen tak, aby z~elektronických slovníkových dat získával derivační vazby ...
 • Automatizace tvorby scénářů přenositelných stimulů pomocí evolučních algoritmů 

  Tichý, Andrej
  Táto práca sa zaoberá automatizáciou tvorby scenárov pre štandard Portable Stimulus.    Hlavným cieľom práce je automatické generovanie testov, ktoré sú definované formou grafu pre nástroj Questa InFact od spoločnosti ...
 • Bezdrátový lokalizační modul s nízko-příkonovým firmware na bázi RTOS 

  Lipka, Radim
  Práce se zabývá návrhem a implementací bezdrátového lokalizačního modulu, který využívá technologii UWB v kombinaci s nízko-příkonovým firmware na bázi vestavěného RTOS systému. Lokalizace modulu probíhá za pomocí algoritmu ...
 • Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models 

  Andriushchenko, Roman
  Předkládaná práce se zabývá problémem automatizované syntézy pravděpodobnostních systémů: máme-li rodinu Markovských řetězců, jak lze efektivně identifikovat ten který odpovídá zadané specifikaci? Takové rodiny často ...
 • Části webové stránky šifrované pomocí GPG 

  Matějka, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat způsob zabezpečení citlivých dat na veřejných serverech nebo serverech třetích stran. Práce se zabývá implementací rozšíření pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, které bude ...
 • Detekce a rozpoznání zbraně ve scéně 

  Stuchlík, David
  Cílem diplomové práce je návrh algoritmu pro detekci a rozpoznání typu zbraně v obrázku. V textu práce jsou nejprve stručně představeny existující metody a techniky detekce různých objektů, primárně jsou však metody zaměřeny ...
 • Detekce anomálií v IoT sítích 

  Halaj, Jozef
  Cieľom práce bola analýza komunikačných protokolov IoT, ich zraniteľností a vytvorenie vhodného detektora anomálií. Detektor musí byť možné prevádzkovať na smerovačoch so systémom OpenWRT. Na vytvorenie výsledného riešenia ...
 • Detekce časových postranních kanálů v TLS 

  Koscielniak, Jan
  Protokol TLS je komplexní a jeho použití je široce rozšířené. Mnoho zařízení používá TLS na ustanovení bezpečné komunikace, vzniká tak potřeba tento protokol důkladně testovat. Tato diplomová práce se zaměřuje na útoky ...