Show simple item record

Tool wear testing method of cutting tools with cermet cutting edges in turning

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorKoppová, Anetacs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:42Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:42Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOPPOVÁ, A. Metodika testování nástrojů s břity z cermetů při soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192289
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou opotřebení nástrojů osazených břity z cermetu. První část je zaměřena na teoretické aspekty řešené problematiky, které jsou uplatněny v části praktické. Cílem bylo provést řezné zkoušky, při kterých byla soustružena uhlíková ocel za zvolených řezných podmínek. Sledováno bylo opotřebení nástroje během soustružení a jakost obrobeného povrchu. Obrábění probíhalo do okamžiku, kdy zvolené kritérium opotřebení dosáhlo mezní hodnoty. Testovány byly dva různé cermety a naměřená data byla podkladem pro rozbor opotřebení břitů nástrojů a stanovení jejich trvanlivosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of the wear of tools fitted with cermet cutting edge. The first part is focused on the theoretical aspects of the problem, which are applied in the practical part. The aim was to perform cutting tests in which carbon steel was turned under selected cutting conditions. Tool wear during turning and the quality of the machined surface were monitored. Machining continued until the selected wear criterion reached the limit value. Two different cermets were tested and the measured data were the basis for the analysis of the wear of the tool edges and the determination of the tool life.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCermetcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectstruktura povrchu.cs
dc.subjectCermeten
dc.subjecttool wearen
dc.subjecttool lifeen
dc.subjectsurface roughness.en
dc.titleMetodika testování nástrojů s břity z cermetů při soustruženícs
dc.title.alternativeTool wear testing method of cutting tools with cermet cutting edges in turningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-13:19:51cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121566en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:42en
sync.item.modts2020.07.17 08:18:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKouřil, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) mjr. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak se liší opotřebení na výstružníku a na soustružníckém noži? zodpovězeno 2. Jaké pojivo se používá u cermetů? zodpovězeno 3. Jak se liší zvolené materiály? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record