Show simple item record

Nonlinear differential equations in the framework of the Karamata theory

dc.contributor.advisorŘehák, Pavelen
dc.contributor.authorBukotin, Denysen
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:44Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBUKOTIN, D. Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other122390cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192302
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních diferenciálních rovnic) pomocí dostupných nástrojů. Tato práce zahrnuje popis teorie regulární variace, některé informace o nelineárních diferenciálních rovnicích různých typů, detailní odvození výsledků týkajících se asymptotického chování řešení a příklady aplikace získaných výsledků.en
dc.description.abstractThe goal of the thesis is to unify and generalize known results from literature, to study asymptotic behaviour of positive regularly varying solutions to the certain type of non-linear differential equations (known as nearly-half-linear differential equations) using available tools. This work includes description of theory of regular variation, some information on non-linear differential equations of various types, detailed derivations of results related to asymptotic behaviour of the solutions and examples of application of obtained results.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnelineární diferenciální rovnice druhého řáduen
dc.subjectregulárně se měnící funkceen
dc.subjectasymptotické chováníen
dc.subjectnon-linear second order differential equationcs
dc.subjectregularly varying functioncs
dc.subjectasymptotic behaviourcs
dc.titleNelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorieen
dc.title.alternativeNonlinear differential equations in the framework of the Karamata theorycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-14:29:38cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122390en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:44en
sync.item.modts2020.07.17 08:14:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOpluštil, Zdeněken
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen) Assoc. Prof. Matteo Colangeli (člen) Assoc. Prof. Massimiliano Giuli (člen)cs
but.defenceStudent introduced his diploma thesis Nonlinear differential equations in the framework of the Karamata theory to the committee members and explained the fundaments of his topic. He answered the reviewer's questions satisfactorily. Question from Massimo Guili was answered satisfactory.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record