Show simple item record

Surface quenching of ductile cast iron

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorNeduchal, Bronislavcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:45Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNEDUCHAL, B. Povrchové kalení litiny s kuličkovým grafitem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192310
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení litin s kuličkovým grafitem. V práci je popsán teoretický rozbor struktur a vlastností litin a jednotlivé metody vhodné pro povrchové kalení. V praktické části je popsána výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem, na kterých je povrchové kalení prováděno, tahová zkouška, kalení vyrobených odlitků metodou indukčního a laserového povrchového kalení, chystání vzorků pro měření mikrotvrdosti a metalografický rozbor kovových struktur.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the surface hardening of cast irons with spheroidal graphite. The work describes a theoretical analysis of the structure and properties of cast irons and individual methods suitable for surface hardening. The practical part describes the production of cast iron castings with spheroidal graphite, on which the surface hardening is performed, tensile test, hardening of produced castings by induction and laser surface hardening, preparation of samples for measuring microhardness and metallographic analysis of metal structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLitina s kuličkovým grafitemcs
dc.subjectpovrchové indukční kalenícs
dc.subjectpovrchové laserové kalenícs
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectpříprava metalografického vzorkucs
dc.subjectměření mikrotvrdostics
dc.subjectSpherical graphite cast ironen
dc.subjectsurface induction hardeningen
dc.subjectsurface laser hardeningen
dc.subjecttensile testen
dc.subjectpreparation of metallographic sampleen
dc.subjectmicrohardness measurementen
dc.titlePovrchové kalení litiny s kuličkovým grafitemcs
dc.title.alternativeSurface quenching of ductile cast ironen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-12:55:27cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:45en
sync.item.modts2020.07.16 08:25:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRoučka, Jaromírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Radek Vondráček (člen)cs
but.defenceStudent Bronislav Neduchal svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které jsou zaneseny v posudku a podrobně je zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: V práci chybí austenitizační diagram. Co je to nadkritická rychlost? zodpovězeno Jak vzniká zakalená oblast? částečně zodpovězeno Kolik procent uhlíku v materiálu musí být, aby vznikly krásné zakalené struktury? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record