Show simple item record

The racionalization of machining of gearboxes

dc.contributor.advisorSliwková, Petracs
dc.contributor.authorSádlo, Dominikcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:50Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSÁDLO, D. Racionalizace obrábění skříní převodovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124715cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192340
dc.description.abstractObsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků vyráběných ve společnosti. V první části práce jsou rozebrány obecné vlastnosti převodovek a jejich skříní, dále pak postup současného procesu obrábění představitele. V praktické části práce je navrženo vhodné nástrojové vybavení a přípravkové vybavení, potřebné pro zhotovení součásti jako celku. Dále jsou analyzovány a doplněny časové studie, poskytnuté výrobci obráběcích center a na základě těchto výsledů jsou určeny celkové časy obrábění a z nich odvíjející se celkové operační náklady pro zhotovení jednoho kusu, vstupující do ekonomického zhodnocení. V části technicko-ekonomického zhodnocení je vypočtena návratnost počáteční investice, zahrnující náklady na pořízení obráběcího centra a nástrojového vybavení. Dále je zhodnocen celkový přínos nové technologie vzhledem k potřebám ve společnosti, vyrábějící zkoumaný obrobek.cs
dc.description.abstractContent of the thesis is the proposal of new technology using machining centres, including five controlled axis. Benefit of implementation the new nechnology is investigated at machining example, which is the gear housing of a single stage gearbox, manufactured in the company. In the first part of the thesis, the general properties of gearboxes and their housings are analyzed, as well as the procedure of the current proces of the machining representative. In practical part of the thesis is proposed necessary tool equipment and jig equipment, needed for machining of the part. After that are analyzed and filled in time studies, provided by manufacturers of machining centres. On the bases of these studies, were calculated operating times and operating costs per one piece of the housing. In the part of technical and economical evaluation is calculated the return of initial investment, including costs for byuing new machining cente and cutting tools equipment. Finaly are evaluated the overal benefits of the new technology, given the needs of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subject5-osé obráběnícs
dc.subjectskříně převodovekcs
dc.subjectobráběcí centracs
dc.subjectoperační nákladycs
dc.subjectCNC machiningen
dc.subject5-axis machiningen
dc.subjectgear casesen
dc.subjectmachining centresen
dc.subjectoperating costsen
dc.titleRacionalizace obrábění skříní převodovekcs
dc.title.alternativeThe racionalization of machining of gearboxesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-16-13:22:08cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124715en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:24:21en
sync.item.modts2021.11.12 13:09:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRůžička, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký byl závěr z ekonomického zhodnocení? Byl jeden ze strojů definitivně zvolen? zodpovězeno 2. V čem spočívá racionalizace výroby? Jaká je výhoda obrábění dílce 5-ti osým obráběním? zodpovězeno 3. Jakým způsobem je vyráběný polotovar? zodpovězeno 4. V čem je výhoda tvárné litiny? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record