Show simple item record

Energy retrofit of a stand-alone house

dc.contributor.advisorCharvát, Pavelcs
dc.contributor.authorStupka, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:51Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSTUPKA, J. Energetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192343
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo navrhnout systémy vytápění, větrání, chlazení a vyhodnotit možnost využití obnovitelných zdrojů v případě dvoupodlažního rodinného domu. Pro zajištění vytápění i chlazení bylo zvoleno tepelné čerpadlo vzduch – voda a podlahový systém. Byl navržen také nucený rovnotlaký větrací systém se zpětným získáváním tepla. Pro částečné pokrytí spotřeby elektrické energie tepelným čerpadlem byla posouzena investice do domovní fotovoltaické elektrárny. Práce obsahuje potřebné výpočty zahrnující výpočty tepelných ztrát, zisků, stanovení množství přiváděného a odváděného vzduchu a dimenzování výše uvedených systémů. Přiložena je také potřebná výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThe aim of the master’s thesis was to design heating, ventilation and cooling systems and to evaluate possibility of using renewable sources in case of a reconstructed two-storey family house. Air to water heat pump and floor system were designed to ensure both heating and cooling supply in the building. A heat recovery ventilation system was proposed. Gains of electrical energy from photovoltaic array were calculated and then possibility of coverage the heat pump consumption was evaluated. The thesis contains required calculations including building heat losses, heat gains, air exchange rates and the dimensioning of all mentioned systems. Technical drawing is also comprised.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodlahové vytápěnícs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectvětránícs
dc.subjectpodlahové chlazenícs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectFloor heatingen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectventilationen
dc.subjectfloor coolingen
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.titleEnergetická rekonstrukce samostatně stojícího rodinného domucs
dc.title.alternativeEnergy retrofit of a stand-alone houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-15-16:23:51cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:23:01en
sync.item.modts2021.11.12 21:45:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePech, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) Ing. Marian Formánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji DP práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta a položeny otázky oponenta. Student zodpověděl dotazy oponenta. V rozpravě k DP byly položeny studentovi tyto otázky: prof. Jícha se zeptal zdali bude lepší promísení vzduchu v místnosti při stropním nebo podlahovém topení/chlazení. Doktor Patočka se dotázal, jak by šel využít nadbytečný chlad k dochlazení místností, kde je výkon podlahového chlazení nedostatečný. doc. Katolický se dotázal proč je uvažována instalace akumulátoru o objemu 120 l a zda je skutečně nutný? Doktor Hejčík se dotázal jak je řešen soulad výkonů FVE a příkonu tepelného čerpadla. prof. Pavelek se zeptal na význam parametru délka stínu, který je v DP uváděn ve stupních. Student zodpověděl všechny dotazy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record