Show simple item record

Design of mobile vacuum chamber for loading samples into high-frequency electron paramagnetic resonance spectrometer

dc.contributor.advisorNeugebauer, Petren
dc.contributor.authorLáznička, Tomášen
dc.date.accessioned2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.available2020-07-20T18:58:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLÁZNIČKA, T. Návrh přenosné vakuové komory pro zakládání vzorků do vysokofrekvenčního paramagnetického rezonančního spektrometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125272cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192382
dc.description.abstractAby bylo možné charakterizovat atmosfericky citlivé vzorky ve vysokofrekvenčním elektronovém paramagnetickém rezonančním spektrometru (z angl. high-frequency electron paramagnetic resonance spectrometer, HF-EPR), je potřebné mít vakuový transportní systém. Cílem této práce je navrhnout a vyvinout tento vakuový přepravní systém, který umožní tuto přepravu. Vakuový systém, který se skládá z mobilního vakuového kufru, držáku palety a přechodové komory, byly navrženy, sestaveny a testovány. Bylo dosaženo tlaku 4,3 10^{-10}mbar, což zajistí inertní podmínky pro transport vzorků. Byl proveden transport vzorku ze systému ultravysokého vakua (UHV) do HF-EPR spektrometru. Kontaminace testovacích vzorků byla charakterizována pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Bylo zjištěno, že nedochází téměř k žádné detekovatelné kontaminaci, pokud je vzorek přepravován pomocí vakuovém systému méně než 16 hodin. Bylo navrženo rozšíření pro přepravu vzorků z rukavicového boxu a paletky pro grafen, ale jejich výroba dosud nebyla provedena. Vyvinutý vakuový systém je plně funkční a poskytuje alternativu ke komerčně dostupným produktům, a proto bude dále používán při zkoumání vzorků citlivých na atmosféru v laboratořích CEITEC Nano.en
dc.description.abstractIn order to be able to characterize atmosphere sensitive samples in high-frequency electron paramagnetic resonance spectrometer (HF-EPR), a system of vacuum transportation is needed. The scope of this thesis is to design and develop a vacuum transport system which will allow this transportation. The vacuum system, which consists of a mobile vacuum suitcase, palette holder and airlock, was designed, assembled and tested. The pressure of 4.3 10^{-10} mbar was achieved, which will ensure inert condition for sample transportation. The transport of the sample from an ultra-high vacuum (UHV) cluster to the HF-EPR spectrometer was performed. The contamination of the test samples was characterized using x-ray photoelectron spectroscopy. It was found that there is no detectable contamination if the sample is in the vacuum system for less than 16 hours. The extension for transportation of the samples from a glove box and sample palette for graphene were proposed, but their production has not been performed yet. The developed vacuum system is fully functional and provides the alternative to commercially available products, thus it will be further used in the investigation of an atmosphere sensitive samples in CEITEC Nano laboratories.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUHV kufříken
dc.subjectdržák paletkyen
dc.subjectpřechodová komoryen
dc.subjectHF-EPRen
dc.subjectUHV suitcasecs
dc.subjectpalette holdercs
dc.subjectairlockcs
dc.subjectHF-EPRcs
dc.titleNávrh přenosné vakuové komory pro zakládání vzorků do vysokofrekvenčního paramagnetického rezonančního spektrometruen
dc.title.alternativeDesign of mobile vacuum chamber for loading samples into high-frequency electron paramagnetic resonance spectrometercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-15:56:03cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125272en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 20:58:57en
sync.item.modts2020.07.16 08:21:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlageren, Joris vanen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Praktičnost použití dlouhé magnetické tyče. Student otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record