Show simple item record

Proposal of Process Management of Order in Manufacturing Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorHorák, Romancs
dc.date.accessioned2020-07-20T19:55:48Z
dc.date.available2020-07-20T19:55:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHORÁK, R. Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other123958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192403
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná pracoviště na tepelné zpracování, na obrábění odlitků a povrchovou úpravu odlitků z litin. V první části bakalářské práce jsou uvedeny teoretická východiska, která přibližují problematiku řešenou v části analytické. V analytické části je společnost představena z obecného hlediska, je stručně popsána její historie a dále je popsána činnost procesního řízení zakázky od přijetí, přes výrobu až po expedici finálního odlitku k zákazníkovi. V poslední části jsou uvedeny návrhy na optimalizaci činností procesního řízení zakázky s ohledem na dodací termíny.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the process management of the order in the company Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. This company focuses on the production of castings from cast iron, aluminum alloys and copper alloys. It also owns specialized workplaces for heat treatment, machining of castings and surface treatment of cast iron castings. The first part of the bachelor's thesis presents the theoretical background, which approaches the issues addressed in the analytical part. In the analytical part, the company is introduced from a general point of view, its history is briefly described and the activity of process management of the order is described from receipt, through production to the dispatch of the final casting to the customer. The last part contains suggestions for optimizing the activities of the process management of the order with regard to delivery dates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectvýrobekcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectodběratelcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectproduction processen
dc.subjectproducten
dc.subjectsupplieren
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomeren
dc.subjectorderen
dc.subjectprocess managementen
dc.titleNávrh procesního řízení zakázky ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Process Management of Order in Manufacturing Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-17-07:48:49cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.20 21:55:48en
sync.item.modts2020.07.18 08:16:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng. Ivo Lána, Ph.Dcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno otázky komise: Ing. Mráček - Jak hodnotíte lokalizaci slévárny k cílové skupině zákazníků? - odpovězeno Ing. Kaňovská - Budou mít vaše návrhy dopad na zákazníka? - odpovězeno Ing. Veselý - Ve SWOT analýze máte u příležitostí inovace, 3D tisk. Proč v příležitostech? Jak to myslíte? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programProcesní managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record