Show simple item record

Diagnosing Errors inside Computer Networks Based on the Typo Errors

dc.contributor.advisorHolkovič, Martinsk
dc.contributor.authorBohuš, Michalsk
dc.date.accessioned2020-07-20T19:58:03Z
dc.date.available2020-07-20T19:58:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOHUŠ, M. Diagnostika chyb v počítačových sítích založená na překlepech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129341cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192521
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému pre sieťovú diagnostiku na základe vyhľadávania a opravy preklepov. Systém má slúžiť sieťovým administrátorom ako ďalší diagnostický nástroj. Na rozdiel od primárneho využitia detekcie a korekcie slova v bežnom texte sú tieto metódy aplikované na sieťové dáta, ktoré sú zadané od užívateľa. Vytvorený systém pracuje s NetFlow dátami, pcap súbormi alebo záznamami aktivity. Kontext je modelovaný rôznymi vytvorenými kategóriami dát. Pre overenie správnosti slov sa používajú slovníky, kde každá kategória používa svoj. Hľadanie opravy iba podľa editačnej vzdialenosti vedie k viacerým výsledkom a pre výber správneho kandidáta bola navrhnutá heuristika ohodnotenia kandidátov. Vytvorený systém bol otestovaný z pohľadu funkčnosti a výkonnosti.sk
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to create system for network data diagnostics based on detecting and correcting spelling errors. The system is intended to be used by network administrators as next diagnostics tool. As opposed to the primary use of detection and correction spelling error in common text, these methods are applied to network data, which are given by the user. Created system works with NetFlow data, pcap files or log files. Context is modeled with different created data categories. Dictionaries are used to verify the correctness of words, where each category uses its own. Finding a correction only according to the edit distance leads to many results and therefore a heuristic for evaluating candidates was proposed for selecting the right candidate. The created system was tested in terms of functionality and performance.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekcia chybného slovask
dc.subjectoprava chybného slovask
dc.subjecteditačná vzdialenosťsk
dc.subjectporovnávanie reťazcovsk
dc.subjectsieťová diagnostikask
dc.subjectspelling error detectionen
dc.subjectspelling error correctionen
dc.subjectedit distanceen
dc.subjectstring matchingen
dc.subjectnetwork diagnosticsen
dc.titleDiagnostika chyb v počítačových sítích založená na překlepechsk
dc.title.alternativeDiagnosing Errors inside Computer Networks Based on the Typo Errorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-17cs
dcterms.modified2020-08-27-21:21:47cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129341en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:49en
sync.item.modts2021.11.10 13:16:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaké další informace z paketů síťové komunikace je možné použít pro analýzu mimo textových dat z DNS či SMTP? Pro jaké kategorie dat je uvedený přístup vhodný a pro jaké není? Dělal jste nějaké uživatelské rozhraní k Vašemu řešení? Popište možný průběh použíti Vaši aplikace? Jakým způsobem hodnotíte přesnost vašich výsledků? Jak jste získal heuristiku hodnocení podobnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record