Show simple item record

Automated Generation of Tests for GNOME GUI Applications Using AT-SPI Metadata

dc.contributor.advisorVojnar, Tomášen
dc.contributor.authorKrajňák, Martinen
dc.date.accessioned2020-07-20T19:58:04Z
dc.date.available2020-07-20T19:58:04Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRAJŇÁK, M. Automatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129344cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192524
dc.description.abstractCieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. Navrhnutý generátor testov využíva dané metadáta na vytvorenie modelu testovanej aplikácie. Model mapuje sekvencie udalostí, ktoré generátor vykoná na testovanej aplikácii počas generovania testov. Súčasťou procesu generovania je zároveň detekcia závažných chýb v testovaných aplikáciách. Výstupom procesu generovania sú automatizované testy, ktoré sú vhodné na regresné testovanie. Funkčnosť implementovaného generátora testov bola úspešne overená testovaním 5 aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom. Počas testovania aplikácií navrhnutým nástrojom sa preukázala schopnosť detekovať nové chyby. en
dc.description.abstractThe goal of this work is the development of a tool capable of automatic test generation for GUI applications in the GNOME desktop environment. The tests are generated using metadata provided by the assistive technologies, specifically the AT-SPI. The proposed test generator utilizes the given metadata to create a model of a tested application. The model maps the event sequences that are applied on the tested application during the test generation process. The generation process involves the detection of severe bugs in the tested application. The results of the test generation process are automated test cases suitable for regression testing. The functionality of the implemented test generator was successfully verified by testing 5 open-source applications. The testing of applications performed by the proposed tool has proven the ability to reveal new bugs.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttestovanie grafických uživateľských rozhraníen
dc.subjecttestovanie GUIen
dc.subjectGNOMEen
dc.subjectAT-SPIen
dc.subjectMBTen
dc.subjecttestovanie aplikácií s otvorených zdrojovým kódomen
dc.subjectgenerovanie testoven
dc.subjectasistenčné technológieen
dc.subjecttestovanie na základe modeluen
dc.subjectblack-box testovanieen
dc.subjectGUI testingcs
dc.subjectGNOMEcs
dc.subjectAT-SPIcs
dc.subjectMBTcs
dc.subjectopen-source application testingcs
dc.subjecttest generationcs
dc.subjectaccessibility technologiescs
dc.subjectmodel based testingcs
dc.subjectblack-box testingcs
dc.titleAutomatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPIen
dc.title.alternativeAutomated Generation of Tests for GNOME GUI Applications Using AT-SPI Metadatacs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-15cs
dcterms.modified2020-07-17-14:42:11cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid129344en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:13:07en
sync.item.modts2021.11.12 18:12:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmrčka, Alešen
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Is there a plan for further development of the test generation tool? Nástroj AT-SPI je primárně určen k testování, nebo pro zlepšení přístupnosti pro nevidomé? Jaké informace poskytuje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record