Show simple item record

Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorČechová, Martinacs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:47Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationČECHOVÁ, M. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192628
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku společnosti P D Refractories CZ a. s. pomocí metody benchmarking. První část práce poskytuje teoretická východiska pro danou problematiku. Druhá část práce obsahuje představení zkoumané společnosti a situační analýzu společnosti. Následuje stěžejní část diplomové práce, a to samotný benchmarking společnosti s vybranými konkurenty. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky provedených analýz a představena doporučení ke zlepšení výkonnosti společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the evaluation of the financial performance of the company P-D Refractories CZ a. S. Using the benchmarking method. The first part of the work provides theoretical background for the issue. The second part of the work contains an introduction to the researched company and a situational analysis of the company. The main part of the diploma thesis follows, namely the benchmarking of the company with selected competitors. At the end of the thesis, the main findings of the analyses are summarized and recommendations for improving the company's performance are presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBenchmarkingcs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjecthodnocení výkonnosti podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectBenchmarkingen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectcompany performance measurementen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectactivityen
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-16cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:44cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:47en
sync.item.modts2020.07.21 08:16:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: Jaká je časová posloupnost realizace návrhů, jaký je předpokládaný čas pro realizaci a které návrhy mohou být řešeny současně? Zodpovězeno. Hanušová, CSc.: Na str. 42 uvádíte, že vybraná společnost má mateřskou společnost v zahraničí. Ty ostatní vybrané společnosti jsou samostatné nebo jsou také součástí nějakého uskupení? Zodpovězeno. Mateřská společnost vybranou firmu ovlivňuje spíše ze strany dodavatelů nebo odběratelů? Zodpovězeno. Dokážete stanovit podíl odběratelů, který mateřská společnost ovlivňuje? Částečně zodpovězeno. Svirák, Dr.: Jakým způsobem se určí, kolik zásob musí společnost držet z důvodu výpadku? Dokážete to spočítat? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record