Show simple item record

Specifics of VAT for Electronic Sales of Computer Games

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorŠtefka, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-07-21T06:55:48Z
dc.date.available2020-07-21T06:55:48Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠTEFKA, V. Specifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127762cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192637
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů s následnou identifikací podnikatelského prostředí včetně povinností v oblasti DPH, které jsou pro vymezený okruh subjektů relevantní. Obsahem návrhové části je metodika zahrnující postupy a doporučení týkající se plnění povinností souvisejících s DPH. Metodický návod je určen pro tuzemské osoby povinné k dani, jež poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani z celého světa.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis deals with the issue of VAT for electronic sales of computer games. The thesis contains a theoretical definition of basic concepts with subsequent identification of relevant business sector including obligations in the area of VAT which are relevant to a defined range of entities. Practical part consists of the methodology containing procedures and recommendations concerning the fulfilment of VAT related obligations. The methodology is intended for domestic taxable persons providing electronic services for non-taxable persons from around the world.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectosoba povinná k danics
dc.subjectelektronicky poskytovaná službacs
dc.subjectosoba nepovinná k danics
dc.subjectmísto zdanitelného plněnícs
dc.subjectpočítačová hracs
dc.subjectvalue-added taxen
dc.subjecttaxable personen
dc.subjectelectronically supplied serviceen
dc.subjectnon-taxable personen
dc.subjectplace of taxable transactionsen
dc.subjectcomputer gameen
dc.titleSpecifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových hercs
dc.title.alternativeSpecifics of VAT for Electronic Sales of Computer Gamesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-20-14:58:48cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127762en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.21 08:55:48en
sync.item.modts2020.07.21 08:16:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSchulz,, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Lajtkepová - Bude Vámi vytvořená příručka k dispozici subjektům podnikajícím v daném odvětví? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Kolika procenty se tržby daného odvětví podílejí na HDP? - zodpovězeno Ing. Křížová -Proč odvětví počítačových her považujete za významné? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record