Show simple item record

Design of an internal calibration laboratory for an automotive manufacturing plant

dc.contributor.advisorŠrámek, Jancs
dc.contributor.authorLojková, Pavlínacs
dc.date.accessioned2020-07-22T06:55:22Z
dc.date.available2020-07-22T06:55:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLOJKOVÁ, P. Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125178cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192810
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá především problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním podniku a kalibračními postupy pro dílenská měřidla. Je zde popsán dosavadní stav kalibrační laboratoře v organizaci. Součástí vytvoření kalibračních postupů je i stanovení nejistot měření, vyhodnocení a vytvoření vzoru kalibračního listu jako výstup kalibrace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals mainly with the issue of calibration laboratories in a manufacutring company and calibration procedures for workshop gauges. The current state of the calibration laboratory in the organization is described in this thesis. Part of the creation of calibration procedures is the determination of measurement uncertainties and creation of a sample calibration sheet as a calibration output.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKalibrační laboratořcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectetaloncs
dc.subjectnejistoty měřenícs
dc.subjectkalibrační postupcs
dc.subjectkalibrační listcs
dc.subjectCalibration laboratoryen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectetalonen
dc.subjectmeasurement uncertainityen
dc.subjectcalibration procudureen
dc.subjectcalibration sheeten
dc.titleNávrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotivecs
dc.title.alternativeDesign of an internal calibration laboratory for an automotive manufacturing planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-20cs
dcterms.modified2020-07-21-09:09:51cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125178en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:23:32en
sync.item.modts2021.11.12 19:14:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMaradová, Karlacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka v úvodu prezentace představila cíle diplomové práce, dvě měřidla, které jsou kalibrovány, a požadavky související s návrhem kalibrační laboratoře. Dále je popsán postup kalibrace pro obě měřidla a stanovení nejistot. V závěru prezentace se studentka věnuje zhodnocení dosažených výsledků a doporučení pro praxi, které má vést k zefektivnění procesu kalibrace. Otázka oponenta 1: „Jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením měřidel?“ Studentka specifikuje rozdělení a překládá kalibrační štítky, kterými jsou poté měřidla označena Otázka oponenta 2: „ Co je to validace metod a proč je potřeba validovat nenormalizované metody?“ Popisuje studentka průběh validace. Otázky komise: Proč jste zvolila teplotu kalibrace 21°C? Studentka se odkazuje na externí zdroje, přesný zdroj necituje. Následně komise rozporuje hodnoty uvedené v práci týkající se zejména výpočtu nejistot.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record