Show simple item record

3D FDM printer with built-in feeder of filament

dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorPuchta, Danielcs
dc.date.accessioned2020-07-23T06:57:22Z
dc.date.available2020-07-23T06:57:22Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPUCHTA, D. 3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other121683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192955
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem FDM 3D tiskárny se zabudovaným podavačem materiálu, který mimo jiné slouží i pro měření zbývajícího materiálu. Cílem této práce je konstrukční návrh 3D tiskárny o minimálním tiskovém objemu 200x200x200 mm s využitím dat pro optimalizaci tisku. Tato 3D tiskárna je cílena na uživatele bez zkušeností s 3D tiskem, a proto byl kladen důraz na jednoduchost ovládání, spolehlivost a uživatelsky přívětivé řešení tiskárny. Protože předložené konstrukční řešení je originální, bylo nutné jej experimentálně ověřit, přičemž experimentální ověření je součástí této práce. Volba konstrukce podavače materiálu, což je zásadní pro předkládanou práci, byla zdůvodněna realizací prototypů dvou vhodných konstrukcí, z nichž bylo vybráno optimální řešení. Poznatky z testování prototypů byly následně využity pro finální konstrukci 3D tiskárny. Využití dat pro optimalizaci procesu tisku je realizováno C++ kompatibilním zdrojovým kódem, který je součástí této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with mechanical design of FDM 3D printer with a built-in material feeder with monitoring of remaining material. The aim of this thesis is designing the FDM 3D printer with minimum print volume of 200x200x200 mm and with usage of measured data for optimising the 3D printing process. This 3D printer is targeted to the non-experienced users, so the emphasis was on ease of use and reliability of the printer. Despite the fact that it is an innovative design solution, the suitability of the design was verified experimentally as part of this thesis. The choice of the material feeder design, which is essential for the presented thesis, was justified by the realization of prototypes of two suitable designs, from which the optimal solution was chosen. The knowledge obtained from testing the prototypes was then used for the final design of 3D printer. The usage of data for optimization of the printing process is realized by a C++ compatible source code that is a part of this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tiskárnacs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectzbývající materiálcs
dc.subjectjednoduchost ovládánícs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjecttestování prototypůcs
dc.subject3D printeren
dc.subjectFDMen
dc.subjectremaining materialen
dc.subjectease of useen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectprototype testingen
dc.title3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálucs
dc.title.alternative3D FDM printer with built-in feeder of filamenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-21cs
dcterms.modified2020-07-22-08:55:37cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:57:22en
sync.item.modts2020.07.23 08:20:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHuzlík, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent začíná prezentace současným stavem poznání a motivací. Prezentace pokračuje principem technologie, co je možné zlepšit na 3d tisku, problémem a řešením. Nasleduje návrh podavače, jejího realizace a princip funkčnosti. Student pak zmiňuje výsledky experimentu, konstrukci kuželu a celého stroje. Student pak hodnotí zbylé části stroje. Student odpovídá na otázky oponenta vysvětlením dimenzováním pohonů. Komise klade doplňující otázky k pohonu extruderu. Student odpovídá, že dané hodnoty jsou zadané výrobcem. Na otázku bezpečnosti vnějšího napájecího zdroje, student odpovídá správně odůvodněním daného použití. Komise se dále ptá na napájecí kabel a její barvu. Student odpovídá správně. Komise se ptá na použity konektor s hodnotou 30A. Student odpovídá, že konektor je postačující. Komise se ptá na požití a zapojení tenzomertu. Student vysvětluje použití snímače obsahujícího tenzometr jako celku a jeho zapojení. Komise se ptá na program k danému senzoru. Student využil již existující funkce a začlenil je do logiky programu. Komise se ptá na mazání mechanismu a teplotu pracovního prostředí. Student vysvětluje potřebnou údržbu(mazání) a odhaduje teoretickou hodnotu teploty. Komise se ptá na konstrukci tiskárny a krokové motory. Student odpovídá, že byla použita otevřená konstrukce a u krokových motorů byla použita otevřená řídicí smyčka.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record