Show simple item record

Road detection in outdoor environment using image processing

dc.contributor.advisorKrejsa, Jiřísk
dc.contributor.authorVrbičanová, Antóniask
dc.date.accessioned2020-07-23T06:57:28Z
dc.date.available2020-07-23T06:57:28Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVRBIČANOVÁ, A. Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124861cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193003
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre rôzne typy povrchu aj s malým znečistením. Prvý využíva klasické metódy spracovania obrazu. Výstupom tejto metódysúvyznačenéhranicecesty.Druhýmzvolenýmprístupomjepoužitiekonvolučných neurónových sietí. V tomto prípade sa jedná o klasifikačnú úlohu a výstupom je odhad smeru cesty. Navrhlo sa niekoľko štruktúr sietí a po ich natrénovaní sa zvolila najvhodnejšia z nich. Dosiahnutá úspešnosť siete sa overila na novej testovacej množine. Obe metódy sú implementované v jazyku Python.sk
dc.description.abstractThe Master’s thesis deals with the issue of the road detection in the outdoor environment using image processing. It is highly required that the methods selected are robust to sudden light changes within the image and effective in detection of wide variety of road surfaces possibly comprising certain kinds of pollution. Two methods have been used in order to reach the desired goal. The initial method uses standard algorithms of the image processing. Main outcome of this method are highlighted road boundaries. The following methodisbasedonconvolutionalneuralnetworks.Inthiscasewehaveclassificationtask. The result of this method is the estimation of the road direction. In the whole process, severalneuralnetworkstructureshavebeendesigned.Afterthenetworktrainingthemost suitable one was selected. Eventually, the results have been retested using newly created test set. Both of these methods are implemented in programming language Python.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekcia cestysk
dc.subjectspracovanie obrazusk
dc.subjectkonvolučné neurónové sietesk
dc.subjectstrojové učeniesk
dc.subjectumelá inteligenciask
dc.subjectPythonsk
dc.subjectpath detectionen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectPythonen
dc.titleDetekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazusk
dc.title.alternativeRoad detection in outdoor environment using image processingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-22cs
dcterms.modified2020-07-22-12:01:29cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124861en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:57:28en
sync.item.modts2020.07.23 08:17:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVěchet, Stanislavsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka v prezentaci představila svou práci. Po přečtení posudku vedoucího práce a posudku oponenta práce studentka odpověděla na dvě otázky položené oponentem. Tyto otázky zodpověděla bez zaváhání. Dále odpovídala na otázky položené jednotlivými členy komise, směřující např. na chování navrženého algoritmu v případě dosažení konce cesty. Dále pak na způsob zhodnocení výsledků. Celé vystoupení včetně odpovědí na položené otázky hodnotila komise jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record