Show simple item record

Design of electronic subsystem for reduced gravity impact simulator

dc.contributor.advisorVěchet, Stanislavcs
dc.contributor.authorOstrý, Lubomírcs
dc.date.accessioned2020-07-23T06:57:30Z
dc.date.available2020-07-23T06:57:30Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationOSTRÝ, L. Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125113cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193018
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na vývoj elektronického subsystému pro zařízení simulující dopad při podmínkách snížené gravitace. V úvodu se rešeršní část práce nejprve zabývá průzkumem možností simulace mikrogravitace a snížené gravitace a jejich porovnáním, v další části jsou charakterizovány a porovnány tři vybrané potenciální přístupy pro vytvoření elektronického subsystému simulátoru dopadu. V praktické části této diplomové práce je popsán návrh a realizace zmíněného elektronického subsystému. Základem elektronického subsystému je řídicí jednotka, která byla vytvořena na základě mikrokontroleru od společnosti STMicroelectronics, pomocí ní je v systému snímán tlak, poloha, zrychlení, síla a dále je řídicí jednotka využita pro řízení krokového motoru. U každého prvku je popsána jeho integrace do systému jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Pro interakci se systémem bylo dále vyvinuto grafické uživatelské rozhraní pro PC, na které se zaměřuje další z kapitol. V závěru práce je popsána činnost elektronického subsystému v průběhu experimentu a následně je navržený subsystém zhodnocen.cs
dc.description.abstractThe focus of this thesis is development of an electronic subsystem for reduced gravity impact simulator. The research part of this thesis firstly covers methods used for simulation of microgravity or reduced gravity and compares them. Another part of research focuses on three selected potential approaches to creating the electronic subsystem for this device. The second, practical, part of this thesis describes the design and development of the electronic subsystem. The foundation of the electronic subsystem is a control unit which has been developed on the basis of an STMicroelectronics microcontroller. Using the control unit, the electronic subsystem measures pressure, position, acceleration and force in the system. Another task of the control unit is control of a stepper motor. Integration of individual elements into the electronic subsystem is described both in terms of software and hardware. Furthermore, a graphic user interface program for PC has been developed as a means to interact with the system. In the final part of the thesis, the operation of the electronic subsystem is described and lastly, the electronic subsystem is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘídicí systémcs
dc.subjectakvizice datcs
dc.subjectSTM32cs
dc.subjectkompenzace gravitační sílycs
dc.subjectsnížená gravitacecs
dc.subjectmikrogravitacecs
dc.subjectControl systemen
dc.subjectdata acquisitionen
dc.subjectSTM32en
dc.subjectgravity offloaden
dc.subjectreduced gravityen
dc.subjectmicrogravityen
dc.titleNávrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitacics
dc.title.alternativeDesign of electronic subsystem for reduced gravity impact simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-21cs
dcterms.modified2020-07-22-12:01:26cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125113en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.23 08:57:30en
sync.item.modts2020.07.23 08:16:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHadaš, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil svou práci. Po přečtení posudku vedoucího práce a posudku oponenta práce student odpovídal postupně na tři otázky položené oponentem. Tyto otázky zodpověděl bez zaváhání. Dále odpovídal na otázky položené jednotlivými členy komise, směřující např. na praktické využití předmětu práce. Celé jeho vystoupení včetně odpovědí na položené otázky hodnotila komise jako velmi dobrécs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record