Show simple item record

Identification and assessment of errors in the production process

dc.contributor.advisorKotek, Lubošcs
dc.contributor.authorVáclavek, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-23T06:57:47Z
dc.date.available2020-07-23T06:57:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVÁCLAVEK, J. Identifikace a hodnocení chyb ve výrobním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other125729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193036
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na identifikaci a hodnocení chyb ve výrobním procesu. Práce je orientována na metody analýzy spolehlivosti lidského činitele V první části práce je uveden obecný popis problematiky lidského činitele a spolehlivosti lidského činitele. Ve druhé části práce je navržen postup hodnocení spolehlivosti lidského činitele včetně teoretického popisu použitých analytických metod. Ve třetí části práce je uveden popis vybraného procesu, analýza procesních dat a výstupy zpracovaných analytických metod. V závěru práce je uveden popis navržených nápravných opatření spolu s uvedením doporučení pro další rozvoj řešené problematiky.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis concerns about identification and assessment of errors in the production process. The thesis is focused on methods of human factor reliability analysis. In the first part of the thesis is a general description of human factor and human factor reliability. In the second part of it the process of assessment of human factor reliability is designed including general description of used analytical techniques. Third part of the thesis contains general description of selected process, process data analysis and outputs of processed analytical techniques. In the last part of thesis are described suggestions of corrective measures with recommendations for the further development of this topic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLidský činitelcs
dc.subjectzmetkový výrobekcs
dc.subjectspolehlivost lidského činitelecs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectHuman factoren
dc.subjectscrap producten
dc.subjecthuman factor reliabilityen
dc.subjectFMEAen
dc.titleIdentifikace a hodnocení chyb ve výrobním procesucs
dc.title.alternativeIdentification and assessment of errors in the production processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-21cs
dcterms.modified2020-07-22-08:52:55cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid125729en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:24:29en
sync.item.modts2021.11.12 13:40:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRozehnalová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v úvodu prezentace představil analyzovaný proces zaměřený na výrobu katetrů. Následně student zmiňoval použité analytické metody včetně důvodu jejich použití. Jednotlivé metody byly následně doplněny o grafy včetně podrobného komentáře. Na tuto pasáž navazoval výčet opatření, které jsou již implementovány do procesu a student zhodnotil snížení zmetkovitosti. Zároveň byly prezentovány i opatření čekající na schválení. Otázka oponenta č.1 --- Uvedl byste nějaké nástroje Lean Managementu, které jsou vztaženy přímo k eliminaci chyb lidského činitele ve vztahu k vaší práci? --- Student na tuto otázku uvádí metodu Poka Yoke, která spočívá ve vytvoření chybovzdorné konstrukce. Komise se táže na strukturu výrobní linky. Na tuto otázku student odpovídá v podobě popisu jednotlivých pracovišť výrobní linky. Co vnímáte pod pojmem scénář ve vaší práci? Student odpovídá, že scénář vnímá jeden řádek analýzy. Jak definujete pravděpodobnost? V jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost. Student odpovídá (0:1). Před operací je nutné demagnetizovat katetry. Máte o tom povědomí? Student o tom povědomí nemá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record