Show simple item record

Comparison Of The Pension System Of The Czech Republic And Slovakia

dc.contributor.advisorBočková, Ninacs
dc.contributor.authorKoláčný, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-07-25T06:57:06Z
dc.date.available2020-07-25T06:57:06Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOLÁČNÝ, J. Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other127365cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/193134
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná změna penzijních systémů, protože současný systém je do budoucna neudržitelný. První důchodový pilíř, vyplácený státem, nebude schopný financovat důstojnou penzi zvětšujícímu se počtu lidí v důchodovém věku. Ve své práci srovnám, která z výše zmíněných zemí je na změnu lépe připravena. Snížení důchodů pro mladší generaci může být i v řádech desítek procent, proto je důležité o této skutečnosti informovat a předcházet ji například smysluplným spořením na důchodový věk.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is comparison of the pension system in the Czech Republic and Slovak and their complex evaluation. Due to steadily degradating demographic distribution, a change in the pension system is necessary as a current state of affairs is unsustainable for the future. The first pension pillar, paid by the state, will not be able to finance a degnified pension for an increasing of retired people. In my thesis, I will compare which of the above countries is better prepared for change. Pension reduction are expected to be up to ten per-cent, so it is important to inform and prevent, for example, meaningful retirement savings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpenzijní systémcs
dc.subjectstarobní důchodcs
dc.subjectdemografický grafcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectSlovenská republikacs
dc.subjecthospodářská politikacs
dc.subjectpension systemen
dc.subjectretriement pensionen
dc.subjectdemographic charten
dc.subjectCzech republicen
dc.subjectSlovak republicen
dc.subjecteconomics policyen
dc.titleKomparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republikycs
dc.title.alternativeComparison Of The Pension System Of The Czech Republic And Slovakiaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-23cs
dcterms.modified2020-07-24-07:10:35cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127365en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.25 08:57:06en
sync.item.modts2020.07.25 08:13:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePoláček, Tomášcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno částečně Otázky oponenta: zodpovězeno částečně Mgr. Konečný: Jaký benefit byste doporučil pro podnik, kterému "stárnou" zaměstnanci? Který z benefitů je daňově uznatelný? Domníváte se, že v rámci dotazníkového šetření a věku respondentů nemáte zkreslené výsledky? zodpovězeno částečně Ing. Ptáček: O jaké typy fondů se jedná ve třetím pilíři? Co se tane, když transformovaný fond dostáhne ztráty? zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record